Κλειστό

Sales and Marketing

I'm looking for people to generate leads for Solar Energy!! Pay is $25 per generated lead,  $400 per lead closed or based on array size (up to $1500)... your choice.

Ικανότητες: Οδηγίες

Περισσότερα: internet based marketing sales rep, marketing sales commission based, marketing sales agency toronto, internet marketing sales letter programmers, singapore market entry market analysis marketing sales, problem marketing sales promotion, sales representative job commission based, commissioned based marketing sales company, direct marketing sales letter, average internet marketing sales commission, sales work home commision based, marketing sales flyer, direct marketing sales commision, internet marketing sales letter, web marketing sales copy samples

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #14689717

10 freelancers are bidding on average $980 for this job

$777 USD σε 2 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.5
harishkumar694

Lead Generation Relevant Skills and Experience Over 9 years of industrial experience in B2B & B2C Lead Generation, Email Marketing, Campaigns, Email & Data Appending, Data Processing, Data Entry, Internet Research, We Περισσότερα

$833 USD σε 10 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.1
shahiddar

HELLO My name is shahid dar . I have 8+ years of experience in lead generation. I have completed numerous projects on lead generation.I have gone through your project requirements .I can easily provide what you are lo Περισσότερα

$770 USD σε 5 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.1
Irfandar149

Hello, My name is Irfandar, I am a full time freelancer and experienced with Internet marketing, Leads generations, Internet research. I have 5 years+ experience in this field of work. I have completed 200+ projects Περισσότερα

$750 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rabikakhan

A proposal has not yet been provided

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$1333 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$750 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$1250 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
noehragudos

Will give you a lot of leads here in our country and possible contractor that will help you to have a much higher sales Relevant Skills and Experience Sales & Marketing Proposed Milestones $833 USD - lists of Clients

$833 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
NelaJoleska

I provide professional business plans, marketing and sales strategies. Also I am business writer, business researcher, professional consultant in business growth and Performance management. Relevant Skills and Experie Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0