Κλειστό

Find me some Leads

I need someone who can do the cold calling to generate new leads for my real estate business.

office environment

Δεξιότητες: Οδηγίες, Τηλεπωλήσεις

Δείτε περισσότερα: real business opportunity leads, business opportunity seeker leads, business cash advance leads

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Canada

ID Εργασίας: #12183620

14 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $18/ώρα γι' αυτή τη δουλειά

diamond247

I have gone through the project details, and understand what you are trying to achieve. We have completed a number of similar a projects to yours. And we are are experienced critical data research. ## A little about Περισσότερα

$15 CAD / ώρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.2
VOTIKO

Dear Sir/Madam, We are expert in real estate lead generation and we can help you with solid leads. Votiko is professional telemarketing company established since 2004. We have a team of superstar telemarketers ex Περισσότερα

$15 CAD / ώρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.7
bestfreelancer52

Hello I have access to www.data.com Premium , there are 100% complete contact records including Name, Email, Company, Title,Phone number,Industry and etc. also Accurate contact profiles kept update regularly.There Περισσότερα

$22 CAD / ώρα
(13 Αξιολογήσεις)
3.7
$16 CAD / ώρα
(7 Αξιολογήσεις)
2.7
$22 CAD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pareekhgomati

Dear Sir, I have experience in data entry and other task easily and having ability to give back to you fine results. I am professional Accountant and have been working since last 10 years in Accounting Industries. I h Περισσότερα

$15 CAD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
TAJMUL13

hellow sir i am interested to your job... if you want i will do your work by using proper method...thanks

$22 CAD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rheenaobtm9

Hi there, I understand you're looking for a qualified candidate for Telemarketing / Lead Generation. We have hundreds of skilled staff available for you to hire right now. - You work with staff directly and p Περισσότερα

$22 CAD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
haitham9758824

i have over 1 million number inside the united kingdom which you can use for your project if you need contact me.

$22 CAD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
subhomoysengupta

Experienced for 2 years in Telemarketing/Outbound Voice Process for US/Canada process in Lead Generation, Appointment Settings, Sales & Marketing & Cold Calling. Good in Marketing Communication, Website Research, Data Περισσότερα

$15 CAD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
roeltangaro

i am currently working as a call center agent we are dialing US Campaign we sell Joint Braces to those people who have Medicare Insurance. I can make 10 Leads for 2 hours.

$22 CAD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$16 CAD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
K2MktGrp

Hello, We have an excellent team of agents whose expertise in B2B appointment setting, B2B/B2C sales, market research, and lead generation is unmatched. We only employ top-notch agents as it is crucial to understan Περισσότερα

$15 CAD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mrazob

Hey, I have proven experience on Real Estate marketing. If you want the best result of your project without wasting time and money than I will be the right person. I will bring leads to your business. Just leave a mes Περισσότερα

$22 CAD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shahiddar

Hello,   Over the last 7 years, I have worked for several clients. Joined Freelancer with over 7 years of experience in , Data entry, Linkedin Lead generation , Google Research Expert,Web scraping.  Python and Scrapp Περισσότερα

$15 CAD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0