Κλειστό

want to make own https/http own proxy with port able to generate many proxy

i want to hire one engineer who have experience in make of own port proxy..

terms and conditions;

1. who have good exprience in making own port proxy ..

2. his show past project ,done on proxy making.

3. proxy like http/ https port

money seeker stay away.. first i ll check your talent after i will give u advance

Δεξιότητες: ASP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Διαχείριση Συστήματος, Visual Basic

Δείτε περισσότερα: make hotmail account proxy, make gmail accounts proxy, want proxy work usa, want proxy website, want proxy

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

ID Εργασίας: #11799048

11 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $546 γι' αυτή τη δουλειά

Yknox

Hello I'm interesting your project very well I'm a Good NodeJS, C++/C#, Java, Proxy, Math, Algorithm expert. I m quite well experienced in these jobs. Let's go ahead with me I want to service for you continous Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(279 Αξιολογήσεις)
7.9
$736 USD σε 10 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.9
samitXI

A proposal has not yet been provided

$555 USD σε 5 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.6
AwaisChaudhry

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
6.4
$555 USD σε 10 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.4
katilinas

Hello. 30 % of employers hiring me once hired me again. I have experience in the same. I CAN do this job, and do it well!

$410 USD σε 10 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
4.9
lillysoft

Sir i am really interested in your project . sir i am an expert of software and web development. i have already developed many web and windows applications and some are similar to your project . you can check my port Περισσότερα

$444 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.6
ruipimentel

Hello, My name is Rui Pimentel and I've more than 8 years of experience in development of web crawling and automation tools, many times with support of proxies. I have a lot of experience with proxies, please tell me Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.7
farhan1991

Hello Sir. I have 5 years of experience in web development. This is a very easy task I am interested to work for you on this project. Just message me so that we can start waiting for your positive response :)

$555 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.1
saumiyawebmaker

Hi There, I am a WordPress, PHP, HTML5, Bootstrap 3, CSS, MySQL, JavaScript, Ajax expert with 8 years of experience. I am a Webmaster having proficient knowledge and years of working experience in WordPress a Περισσότερα

$666 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vietdevteam

I have make many socks5/proxy servers through ssh tunnel. This server can be connected with multiple ports (just a click to add new port). This server can have difference out going ip, ex: connect ip 1.1.1.1:12345 -> o Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0