Κλειστό

want to make own https/http own proxy with port able to generate many proxy

i want to hire one engineer who have experience in make of own port proxy..

terms and conditions;

1. who have good exprience in making own port proxy ..

2. his show past project ,done on proxy making.

3. proxy like http/ https port

money seeker stay away.. first i ll check your talent after i will give u advance

Ικανότητες: ASP, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, Διαχείριση Συστήματος, Visual Basic

Περισσότερα: winsock incoming port http firewalls, make source ip proxy ip, make project multithread proxy server, make https static nat work cisco router, make hotmail account proxy, make gmail accounts proxy, make basic webbrowser proxy visual basic, https elite proxy, cre loaded http slow https, code offered upload download functionality http make, want proxy work usa, want proxy website, want proxy

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #11799048

11 freelancers are bidding on average $546 for this job

Yknox

Hello I'm interesting your project very well I'm a Good NodeJS, C++/C#, Java, Proxy, Math, Algorithm expert. I m quite well experienced in these jobs. Let's go ahead with me I want to service for you continous Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(279 Αξιολογήσεις)
7.9
$736 USD σε 10 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.9
samitXI

A proposal has not yet been provided

$555 USD σε 5 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.6
AwaisChaudhry

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
6.4
$555 USD σε 10 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.4
katilinas

Hello. 30 % of employers hiring me once hired me again. I have experience in the same. I CAN do this job, and do it well!

$410 USD σε 10 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
4.9
lillysoft

Sir i am really interested in your project . sir i am an expert of software and web development. i have already developed many web and windows applications and some are similar to your project . you can check my port Περισσότερα

$444 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.6
ruipimentel

Hello, My name is Rui Pimentel and I've more than 8 years of experience in development of web crawling and automation tools, many times with support of proxies. I have a lot of experience with proxies, please tell me Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.7
farhan1991

Hello Sir. I have 5 years of experience in web development. This is a very easy task I am interested to work for you on this project. Just message me so that we can start waiting for your positive response :)

$555 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.1
saumiyawebmaker

Hi There, I am a WordPress, PHP, HTML5, Bootstrap 3, CSS, MySQL, JavaScript, Ajax expert with 8 years of experience. I am a Webmaster having proficient knowledge and years of working experience in WordPress a Περισσότερα

$666 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vietdevteam

I have make many socks5/proxy servers through ssh tunnel. This server can be connected with multiple ports (just a click to add new port). This server can have difference out going ip, ex: connect ip 1.1.1.1:12345 -> o Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0