Κλειστό

pool miner

7 freelancers are bidding on average $1064 for this job

AleenaIlyas

Hello I have read what you exactly need. I would like to ask you a few questions. Please feel free to contact me anytime so we can have a detailed discussion and finalize our budget and timeline. I will deliver in best Περισσότερα

$3200 USD σε 40 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
6.0
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.0
narendragautam

A proposal has not yet been provided

$750 USD σε 20 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.5
RubyOnRail

Hi,I have gone through your project description. I could be confident if we can proceed towards more discussion. I am an individual developer and you will be working directly with me if we proceed work on this project Περισσότερα

$666 USD σε 15 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.2
Nandanisharma

Dear concern, I am working as a Senior Developer. I have more than 5 years experience in this field. I am working on web-applications,mobile applications like Iphone, Anroid etc. I am sure that I can deliver you Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.1
$525 USD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
2.4
MahadeHassan

Hello sir I am graduate from Computer Science and Engineering and professional Software Engineer. I have working experience of more than a year in C,C++,Java language,Android,Mysql,Oracle. I solved lots of progra Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0