Κλειστό

Run simulation on Hydrus SW

17 freelancers are bidding on average €173 for this job

hawkscodeaus

Javascript developers Relevant Skills and Experience I am good in Javascript Proposed Milestones €200 EUR - Cost

€200 EUR σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.8
€155 EUR σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.0
johibkhan

Possess 8 years of professional experience in software application development and worked as UI architect. I was associated compnies like avaya,CGI,Pramati and yash technologies Relevant Skills and Experience Java: JA Περισσότερα

€170 EUR σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.9
€277 EUR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.9
kodecubeinfosys

I am leading a team of website designers and developers in our India based development center. I have 8+ years of experience in website design and development and complete many projects. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

€244 EUR σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.7
€155 EUR σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.8
€155 EUR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.4
liangjongai

<<Hi, I have read your project description carefully I am highly interested to work on this project. I understand your requirements and I do have vast experience to do this type of work. I can assure you I can com>>

€166 EUR σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
3.6
€155 EUR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.3
WebXcellance

Run simulations on Hydrus sw for 3 scenarios Relevant Skills and Experience Javascript Proposed Milestones €105 EUR - Project

€105 EUR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
waqas8342

Let have talk to complete your task. Relevant Skills and Experience WordPress /Opencart/BigCommerce/Zen Cart/JavaScript/Jquery /Angular JS/KnockoutJS/Node JS/Zend/Laravel /Yii/CakePHP/Codeigniter Proposed Milestones Περισσότερα

€155 EUR σε 0 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.9
€244 EUR σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.5
RushService

Feel fee to contact me [url removed, login to view] me message to discuss further more details .We provide the comments,images,videos,demos and live sessions in order to help the [url removed, login to view] payment only after the work [url removed, login to view] yo Περισσότερα

€100 EUR σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.0
€155 EUR σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.0
sarinsurendran

A proposal has not yet been provided

€55 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€166 EUR σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.0
€277 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0