Ολοκληρωμένο

MVC project logics

Ανατέθηκε στον:

$100 SGD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.4

23 freelancers are bidding on average $235 for this job

$526 SGD σε 10 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
6.5
augurstech

Dear Employer Coming to your project details we have exp programmer on C# with huge exp in doing complex and logic work Please message me via chat box and share details of work to be done Kind Regards Sam

$244 SGD σε 6 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
6.7
$222 SGD σε 35 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
6.3
okwebsolution

Hello sir, Can you please share your requirements so that we can get the clear picture. Regards, OK Team

$252 SGD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.4
itpathsolutions

From here you can check my Microsoft Certificates: MCPD: [login to view URL] MCP: [login to view URL] MS: [login to view URL] Περισσότερα

$147 SGD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
6.0
arityinfoway

Hello Sir, I have gone through your requirements is MVC project logics. we brief and understand your idea and preference for job as you are looking for. I have more than 5+ years of experience in .NET, c#.net, vb Περισσότερα

$189 SGD σε 4 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.7
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

$1000 SGD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.9
saedabaid

Dear sir ,I read your proposal well. Please make sure i will exceed your expectation , thanks .. I’d happy to provide you some samples that you can review those before making hiring decision. http://www.eureeca. Περισσότερα

$166 SGD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.0
rainstreamweb

Hello, This is not copy/paste message. I read your requirements. I am interested for this job. I have expertise in Wordpress, Laravel, Magento, AngularJS, Ruby on Rails, Core PHP etc. technologies and can work on Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.6
viralrparikh9414

Namaste, == Greetings from a TEAM ranked in TOP 1000 out of 16 million users with an overall rating of 4.9/5 == I would like to take complete responsibility to WORK ON MVC LOGICS for you. You can check our Portf Περισσότερα

$250 SGD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.0
itsEMinds

Hello!, I've required skills to do this project. I've over 8 years of experience in ASP.NET, C#, SQL and a MCPD certified with strong logic building skills. I can achieve the results that you are asking for. You ca Περισσότερα

$200 SGD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.0
harshal13

Dear Hiring Manager, I am professional software,website & mobile app. developer.I can start working as soon as possible. -- My previously Worked projects as follows. 1) Multi-level Marketing System- Περισσότερα

$140 SGD σε 20 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.4
piyushkhatri

Hello, INDIA IT TECH is a web development company with 10+ years of experience in providing web solutions. We are basically in INDIA and providing services to all over world. We have a smart eye for perfection be Περισσότερα

$222 SGD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.4
muhsam

Hello, I am software engineer and working in ASP.NET MVC with my lot of experience, I can do your job within minimum time period, You can hire me, Thanks, Muhammad Samad

$155 SGD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
islamsel

Hi I'm Dot net Developer skilled and i would to tack the task .................................................

$155 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
meshtechsol

Hi there, I'm Haris from The Company MeshTech Solutions ([login to view URL]). We are the "Professional" member of "freelancer" and have the badge of "Preferred Freelancer" as well. We are here the C# D Περισσότερα

$222 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
WebDev24Seven

hello! we are new to freelancer but are group of experienced individuals skilled in web developing (including MVC, the one that you need - using Visual Studio ) and we expertise in all the following skills that you h Περισσότερα

$133 SGD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$166 SGD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sreedevihari

Have 12 years of experience in analysing, developing and coding the applications in C#. I have worked on these tasks as a senior software engineer in a reputed organisation.

$250 SGD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$200 SGD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0