Σε Εξέλιξη

Hire a Javascript Developer

responsive one page website with a short text animation, no flash, and a text on hover element with 9 text lines after the animation, animation needs to run completely every single reload of the page

Δεξιότητες: Javascript

Δείτε περισσότερα: esri developer javascript, developer javascript, web developer javascript project, russian developer javascript, mobile developer javascript, asp developer bid hire, iphone developer cost hire, facebook developer javascript ajax, tianjin web developer javascript, iphone developer work hire, buddypress developer website hire

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Salzburg, Austria

ID Εργασίας: #12010476

Ανατέθηκε στον/στην:

€100 EUR σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.7

21 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο €388 γι' αυτή τη δουλειά

BaNgan

Hello, Could you provide the reference for the animation? Do you find these website effect similar to your need: [url removed, login to view] [url removed, login to view] Feel free to contact me Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
5.8
AwaisChaudhry

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.9
dghq123

Hi there.. I have read your project details completely and willing to do it for you... Check our recent reviews for our quality work on on time delivery : [url removed, login to view] Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.2
ludiac

Hi, We have a lot of experience in web development technologies like JavaScript, PHP, WordPress,Angular JS with backend like laravel, codeigniter, MongoDB, [url removed, login to view] etc. We have completed many difficult and medium sc Περισσότερα

€500 EUR σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.3
EngrAamirKamal

Hi..! Immediately Available for Chat. I am FRONTEND(HTML/BOOTSTRAP/HTML5, CSS/CSS3, Javascript and Jquery) and BACKEND(PHP, CodeIgnitor)Expert. I have a diversity of skills other than this which are Web Design, PHP, Περισσότερα

€300 EUR σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.8
€555 EUR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.0
gaurav5788

Hello. Thanks for the opportunity. I have gone through your project details and am glad to offer our white labelling services to you. i can continue on your website. i have 4 year experienced with symfony, word Περισσότερα

€250 EUR σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.5
maamekal

Dear Hiring Manager, I am a Full time PHP Developer with Native English Skills. I have 5+ years of experience in web applications and can do all-round Details About Me: - Strong PHP/Mysql background with s Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.2
xinxi614

Hello ! thank you for your post. I have read the description of your task carefully. I have the sufficient experience in developing of web app(animation, game, drag/drop, editing/processing image. drawing diagram, Περισσότερα

€250 EUR σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
Voksnet

Dear Sir or Madam, After reading your requirements about Javascript, we are confident we have the necessary skills and experience to provide you with the animations you need. We are a Web developm Περισσότερα

€250 EUR σε 14 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.5
€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
blueblokers

We are experienced in PHP, HTML, JAVA, WORD PRESS, BOOTSTRAP, WEBSITE DESIGN, JAVASCRIPT, DOT NET, MYSQL, C# PROGRAMMING, AND ANDROID… So we can able to provide good and quality work. You guys don’t afraid about your Περισσότερα

€427 EUR σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
punitgupta14

A proposal has not yet been provided

€250 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
w3sezar

Dear Hiring manager, I need your job posting about "Hire a Javascript Developer" and i am very much interested to join. I'm from Bangladesh and I've been working online for 6 years. I've over 6 years of experience in Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
syedammadiqbal92

Hello, I have read your job description. I am a software engineer working on programming since 2012. I have made a lot of websites on PHP,mySql,WordPress,responsive sites,opencart,magento,[url removed, login to view],C# as well as I am Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€277 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mendozaabrahan

Hello Mr. if you wish my services you could see all my project on my profile. Im a Senior Developer, I have worked with multiple platforms of e-commerce, im shopify partner. This is a powerfull and minimalist ecommer Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AleenaIlyas

Hello I have read what you exactly need. I would like to ask you a few questions. Please feel free to contact me anytime so we can have a detailed discussion and finalize our budget and timeline. I will deliver in best Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
thirossato

i can make that, just need to know how this animation will be, It can be done with javascript i think, let's talk about it

€444 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mohanBWS

We have a 1000+ employee in our company. So we can do any kind of project based on all languages and all stream...... We have 3 years+ experience employees for all stream especially C Programming, Javascript,html,php, Περισσότερα

€222 EUR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0