Ολοκληρωμένο

Hire a Javascript Developer

responsive one page website with a short text animation, no flash, and a text on hover element with 9 text lines after the animation, animation needs to run completely every single reload of the page

Ικανότητες: Javascript

Περισσότερα: front end web developer javascript, esri developer javascript, developer javascript, web developer javascript project, russian developer javascript, mobile developer javascript, web developer javascript css freelance, asp developer bid hire, liferay theme developer javascript java, iphone developer cost hire, facebook developer javascript ajax, tianjin web developer javascript, iphone developer work hire, buddypress developer website hire, part time web developer javascript hourly rate usa

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Salzburg, Austria

Ταυτότητα Εργασίας: #12010476

Ανατέθηκε στον:

€100 EUR σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.5

20 freelancers are bidding on average €395 for this job

BaNgan

Hello, Could you provide the reference for the animation? Do you find these website effect similar to your need: [url removed, login to view] [url removed, login to view] Feel free to contact me Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(163 Αξιολογήσεις)
6.6
EngrAamirKamal

Hi..! Immediately Available for Chat. I am FRONTEND(HTML/BOOTSTRAP/HTML5, CSS/CSS3, Javascript and Jquery) and BACKEND(PHP, CodeIgnitor)Expert. I have a diversity of skills other than this which are Web Design, PHP, Περισσότερα

€300 EUR σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.6
AleenaIlyas

Hello I have read what you exactly need. I would like to ask you a few questions. Please feel free to contact me anytime so we can have a detailed discussion and finalize our budget and timeline. I will deliver in best Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
5.3
AwaisChaudhry

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.9
maamekal

Dear Hiring Manager, I am a Full time PHP Developer with Native English Skills. I have 5+ years of experience in web applications and can do all-round Details About Me: - Strong PHP/Mysql background with s Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.0
dghq123

Hi there.. I have read your project details completely and willing to do it for you... Check our recent reviews for our quality work on on time delivery : https://www.freelancer.com/projects/Graphic-Design/Web-develop Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.9
ludiac

Hi, We have a lot of experience in web development technologies like JavaScript, PHP, WordPress,Angular JS with backend like laravel, codeigniter, MongoDB, Node.js etc. We have completed many difficult and medium sc Περισσότερα

€500 EUR σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.9
gaurav5788

Hello. Thanks for the opportunity. I have gone through your project details and am glad to offer our white labelling services to you. i can continue on your website. i have 4 year experienced with symfony, word Περισσότερα

€250 EUR σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.7
Voksnet

Dear Sir or Madam, After reading your requirements about Javascript, we are confident we have the necessary skills and experience to provide you with the animations you need. We are a Web developm Περισσότερα

€250 EUR σε 14 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.8
€277 EUR σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.3
syedammadiqbal92

Hello, I have read your job description. I am a software engineer working on programming since 2012. I have made a lot of websites on PHP,mySql,WordPress,responsive sites,opencart,magento,asp.net,C# as well as I am Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.3
pratikshapkl

Dear Hiring Manager, I am more then 4 years experienced in PHP/ WORDPRESS /woocomerce/ magentoo/ shopify with Bootstrap so your website will be fully responsive on any device and also i have done various high-end an Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
kikeflowers

Hi my name is Enrique and I am the owner of [url removed, login to view] . I have a lot of experience on public and private industry as web developer and designer. I invite you to visit my web and take a look on my portfolio. At the Περισσότερα

€400 EUR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
thirossato

i can make that, just need to know how this animation will be, It can be done with javascript i think, let's talk about it

€444 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DonMikele

Dear sir/madam, I would be happy to do this project for you. As you know this is a SPA and you will get it done in the newest technology with SE and speed optimization, clean and understandable JS/HTML/CSS code, we Περισσότερα

€500 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mendozaabrahan

Hello Mr. if you wish my services you could see all my project on my profile. Im a Senior Developer, I have worked with multiple platforms of e-commerce, im shopify partner. This is a powerfull and minimalist ecommer Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
w3sezar

Dear Hiring manager, I need your job posting about "Hire a Javascript Developer" and i am very much interested to join. I'm from Bangladesh and I've been working online for 6 years. I've over 6 years of experience in Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
punitgupta14

A proposal has not yet been provided

€250 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0