Ακυρώθηκε

Full stack developer – web design and back-end support

We are looking for an experienced full stack developer to lead the front-end work on a database based website and support back-end development.

Background:

We have a database (SQL) driven website based on Django and Python with a Bootstrap template front-end.

The database has over 2,000 metrics that need to be displayed in a variety of outputs such as charts, tables and graphs.

About the work:

You will be able to lead the website design, including improving the existing UI/UX and adding new features.

You will also be able to support the back-end work and develop additional features working with our existing team.

You will be comfortable working remotely with a back-end developer and a product manager to deliver innovative solutions for data display and output.

Skills:

Front-end: Java script, JQuery, HTML, CSS, Bootstrap

Design: experience in designing and displaying data-driving UI & UX

Experience: 5+ years web design

Knowledge of Django templating language, Python & RestfulAPI an advantage.

Back-end:

Python 5+ years experience

Django 2 - 5 years experience

SQL

RestfulAPI

JS, a plus

Duration:

1 month full time, with option to extend

Δεξιότητες: Bootstrap, Django, Javascript, jQuery / Prototype, Python

Δείτε περισσότερα: web full stack developer, web developer full time, front end design web, design web page end

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 11 αξιολογήσεις ) London, United Kingdom

ID Εργασίας: #12649212