Ακυρώθηκε

Change Add to Cart Position & change link

10 freelancers are bidding on average $26 for this job

$50 USD σε 0 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
6.0
raiakanksha49

Hello sir/ma'am.. I have gone through your project domain..and i want to complete your project. I have 5 years of experience and i can complete your project within your budget.. Kindly offer me this project.. Eager Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.6
chrisjackson3

Hello How are you? I read the job description with interest. I can start this project right now and fix for max 1hr. I think you can test me and after testing, you can hire me... I have good experiences Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.2
donaldscottdonal

Hello I can fix in 10 min thanks. *********************************************************************************************************

$30 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.0
Nikiit31

Hi, I can start now and can work on wordpress I have 6+ years of working experience with PHP, opencart, Wordpress, HTML, CSS etc. Give me one chance to show you my expertise. I look forward to work with you. Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.0
$15 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
2.9
$30 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.1
diama64

Hello there , my name is Diamantis Fersizidis im a web designer from greece. I have 3 years experience in web design and development and I am looking forward to work with you on this project. You can check s Περισσότερα

$12 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.6
Shilpisoftp

Respected Manager, Hope you are doing good, I have carefully read your job description, it seems that you are looking for an expert wordpress developer. So, i just want to tell you that i am a perfect candidat Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nbprince

Hi, dear [login to view URL] for posting your project and your attention, I read your project carefully. I can carry out your task with the lowest budgets than anybody. I have the WP and HTML5/Mobile responsible samples Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0