Κλειστό

write a java program - 08/11/2016 18:54 EST

write a java program

Ικανότητες: Java

Περισσότερα: write program java tube, java write gui program java, write program java, write program java deposit money, write program java graphical user interface

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Romford, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #12020860

48 freelancers are bidding on average £397 for this job

trustus

Hello, We have a team of Skilled Java-J2EE professionals with experience up to 8 years. ===== Our Expertise in Java / J2EE : * Desktop Applications : Swing, Eclipse Rich Client Platform, AWT, SWT, RMI * Περισσότερα

£750 GBP σε 10 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
7.6
it2051229

Hi there, I would like to do this project if given the opportunity. Let me know if you are interested so I can have further details. Thanks.

£250 GBP σε 1 μέρα
(992 Αξιολογήσεις)
7.5
£736 GBP σε 10 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
6.8
£526 GBP σε 10 μέρες
(239 Αξιολογήσεις)
6.9
£684 GBP σε 10 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
6.9
DucNA

Hi there, I'm a senior software developer who have around 300 completed projects and my account is qualified by this site. My page: https://www.freelancer.com/u/DucNA.html Could you please send (or discuss with Περισσότερα

£250 GBP σε 10 μέρες
(264 Αξιολογήσεις)
6.6
£250 GBP σε 1 μέρα
(79 Αξιολογήσεις)
6.4
AhmedLabib93

Hello My name is Ahmed, i'm a top rated freelancer. i worked over 250 projects and over 600 hours doing java projects. plus i passed freelancer java exam with top 15% plus i got 2 java certificate 1Z0-803 and 1Z0- Περισσότερα

£250 GBP σε 1 μέρα
(370 Αξιολογήσεις)
6.5
Calleus

Hi, I have strong background in java and large experience in programming. Let me help you. I am ready to start.

£250 GBP σε 4 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
6.0
vishalsarkar2050

Hi. I have 6+ years experience in Java j2ee and willing to work with you.. Let's discuss more over chat. Regards Vishal

£333 GBP σε 2 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.8
mahershahmeer

Hi there! I'm pleased to see your project and really exited to start your project. Let me know all the detail and we can get going. Thanks Best, Maher

£250 GBP σε 10 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
5.8
£263 GBP σε 5 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
5.8
£277 GBP σε 10 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.2
vorasiddh4it

Hello, You can see my last project which are based on Machine Learning and I can complete your project perfectly. We have 9+ years experience in Java software development. We have successfully developed 400+ proj Περισσότερα

£500 GBP σε 10 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.1
indika25811

Hi, I'm an experienced java developer. I'm familiar with core java, swing, jsp, servlets, etc. Please explain the requirement in details, so that I can explain how I'm going to do the required task. Thanks & Rega Περισσότερα

£250 GBP σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.1
dipakjadhav08

A proposal has not yet been provided

£333 GBP σε 3 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
5.2
£250 GBP σε 3 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
5.3
£250 GBP σε 3 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
5.4
AleenaIlyas

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discuss Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.7
JinTaiZhe

I am a professional programmer who likes to make games and apps in any and all technologies. With 7 years experience in coding and programming, I'm familiar with - iPhone games (Cocos 2D, Box 2D, Unity 3D, Obj-C, Ope Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.4