Κλειστό

java program

Your system design should conform to the Open Closed Principle so that your design should easily support new functions (e.g. change of name of security) and securities, for example, creation of BankNote record which is a subclass of Security.

You MUST apply the following design patterns for your new system

Command pattern to provide the “create”, “display”, “deposit”, “withdraw”, “undo”,

“redo” and “show undo/redo list” functions

Factory pattern or Abstract Factory Pattern to create different Command objects and Security objects (e.g. Bond object, Stock object, etc.)

Memento pattern to provide “Undo” and “Redo” functions

Ικανότητες: Java

Περισσότερα: program java display multiple choice program, program java display phone number, java swing deposit withdraw yen euro, program java display message entry text field, program java display single color picture ppm format, write program java deposit money, java program read display examination results students

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #12023071

8 freelancers are bidding on average $186 for this job

$240 HKD σε 1 μέρα
(29 Αξιολογήσεις)
4.8
$200 HKD σε 10 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.6
anuragiitk

I am an IITK graduate, 9 year experienced software professional and I have got top notch developers in my team, who have got experience across a span of technologies. The members in my team have worked with top notch t Περισσότερα

$200 HKD σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
5.1
technologics2

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c Περισσότερα

$200 HKD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.1
Rabea95

I will make it efficiently, and quickly and i will make the diagrams about the program, if you need to develop it, the documentation is helpful :)

$200 HKD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0
$140 HKD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dhivakar1987

Hi, Working on java,j2ee,Rest services,sql,linux,maven,shell script with total experience of almost 8 yrs in IT industry . BR Dhiva

$140 HKD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$170 HKD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0