Ακυρώθηκε

gragphical user inrerface(GUI) for embedded Hardware on Virtual COM port -- 4

I need to be developed for Embedded project on .net or C# or VC++

This GUI will communicate with hardware over virtual COM port.

Virtual COM port will be detected by VID and PID

GUI will manage database of different device configuration.

GUI will open an decode the '.hex' , '.S19', '.BIN' file convert ASCII value in HEX and will send to hardware over VCOM port if form on packets.

This will also having a Hex Editor .

For reference please find the One GUI in attachment .

I will need almost same GUI and Functionality with some customization . Need to transfer the source code too

I request please bid only if you have experience/knowledge on below point :

- Virtual Comport detection using USB descriptor and read/write in optimize way using call back on any fast communication method.

- Hex editor. Although many source code are available on web for Hex editor . i can share if needed.

Δεξιότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Προγραμματισμός C++, Γραφικά Υπολογιστή, Java, VB.NET

Δείτε περισσότερα:

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) noida, India

ID Εργασίας: #12026089

Ανατέθηκε στον/στην:

₹13888 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

4 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο ₹9722 γι' αυτή τη δουλειά

andualemtad

I have worked on C# serial port communication with Virtual COM port. and also I have already done programs for HEX and ASCII parsing.

₹8888 INR σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.9
aquadss

Aquad is a design and development company, founded by IIT Bombay and IIT Delhi alumni, that offers end-to-end development service for mobile and web development. Ranging from open source to custom built solutions, we w Περισσότερα

₹8333 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
coreylakey

Embedded firmware developer for MikroElektronika. Seeking more work for a little extra pay. Would like to know more about your project.

₹7777 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0