Κλειστό

Write some Software

10 freelancers are bidding on average ₹32984 for this job

₹36842 INR σε 10 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
6.9
sargardon

Hello sir/madam, However, I am new here in [url removed, login to view] I have over 10 years of experience in .Net development. I have developed many applications and I will be happy to work on your project too. Please contact me Περισσότερα

₹35555 INR σε 10 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
5.8
reachmeanufreela

Hard to bid with so little information. Can you please explain the project ? About me: I'm an individual freelancer passionate about software development with hands-on experience on .NET/AngularJS/WPF/GIS. Please Περισσότερα

₹38888 INR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.7
GameHackerPM

I would like to give me more details about what do you want exactly? So we can say how we will do it or when we began it.

₹37444 INR σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.4
₹27777 INR σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.7
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
koraykg

I have experiences with C#. I have developed many desktop applications that connected with industrial machines and printers. Communication is not problem with English. Thanks.

₹40000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
techwizards3

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have Περισσότερα

₹25000 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹26666 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dimashanin

im Java Developer with 4 years Experience in Software development. Have skills working with web services RESTful and SOAP ▪ Programming Languages: Java, XML, JPQL, SpEL, SQL ▪ Used Technologies: Spring MVC, Spring Secu Περισσότερα

₹36666 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AmeyBanaye

A proposal has not yet been provided

₹22222 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0