Κλειστό

Write some Software J Webservices AVA Spring Maven tomcat on Mac OS

Need a freelancer who is good at JAVA webservices , Maven, Spring, Tomcat on Macos or Linux. I have a project that is developed by some one .. I want it to deploy it on my local machine .. I want some help from a senior developer as I am new to JAVA

I can pay 20 dollars per an hour. the project may go several weeks if the first class goes fine

Ικανότητες: J2EE, Java, Linux

Περισσότερα: software cad mac os x, mac os x software developer, mac os x software, java, linux, j2ee, free mac os x software, develop application mac, capture rtmp mac os, boot mac os emulator, bluetooth proximity source code mac os, automator action mac os freelance, authorization plugin mac os, audio preset mac os, audio development mac os, applications cocoa mac os iphones, application network activities mac os, android mac os style, mac advertising free bluetooth software, application mac stocks

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 12 αξιολογήσεις ) New York, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #11808428

23 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $170 για αυτή τη δουλειά

JinDongZhe

Hello sir I am experienced on Java for 7 years. I can do what you want to do. I will be fulfilled your requirement correctly and in time. Thank you!

$263 USD σε 3 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
7.1
C0RETECHIES

Hello, I have read your project description and have believed that we can do this job as we have developed similar applications for both Web and Mobile. Please refer our portfolio link: [login to view URL] Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
7.0
DucNA

Hi there, I'm a senior software developer who have around 300 completed projects and my account is qualified by this site. My page: https://www.freelancer.com/u/DucNA.html Could you please send (or discuss with Περισσότερα

$30 USD σε 10 μέρες
(269 Αξιολογήσεις)
6.6
buzzcoder

Hi, Senior java here, I can help you to set it up to your localmachine, I'm using Mac also. Please share code repo and any document if any. Thanks, Duy

$222 USD σε 1 μέρα
(56 Αξιολογήσεις)
6.2
chinbochen

Hi, I'm an experienced java, J2EE application developer. I have plenty of experience of building Java, J2EE applications. I can help with your project. Cheers, Rick

$155 USD σε 3 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.9
madhavan03

I am interested in this project as it is exactly within my scope of expertise. I am an 10-year experienced web/ app design and engineering consultant. I have very good experience in development of applications, websit Περισσότερα

$90 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
5.6
ghulammurtaza204

H have more than 10 years experienced in spring, spring rest and also hibernat. I will do it within few hours let me know if you are interested.

$166 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
5.8
tumakha

I am Senior Java/Scala Developer with 15 years of experience in design and development with strong problem solving skills. Code Samples [login to view URL] CV [login to view URL]

$250 USD σε 7 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.4
Shchipunov

Over ten years of experience in IT industry, architecture, design, development and testing of multi-tier enterprise applications and services of e-commerce by using Java technologies and various methodologies (waterfal Περισσότερα

$120 USD σε 2 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.3
anuragiitk

I am an IITK graduate, 9 year experienced software professional and I have got top notch developers in my team, who have got experience across a span of technologies. The members in my team have worked with top notch t Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.4
megaqujik

Dir Sir/Madam, I am pretty sure I can help you. I have 9 years of experience working with webservices implementation with Java. First of all - does operating system matter? Java is by design created to run on ev Περισσότερα

$144 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.7
xielessupport

I can make your project a great success. I'm 31 year old talented PHP and open-source developer. I have 9 years of experience in Server Administration and Web Application Development. I'm expert in web application cust Περισσότερα

$367 USD σε 11 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
3.5
ams53

I am available to do this project. I am java expert with 5 years of experience. Mostly worked in core java/j2ee, javaFX and swing for cross platform applications. I have proven skill set on upwork also. If you want Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.3
suniljoshi151

Hi, I can start work on your project immediately once you confirm me and i am also open for further discussion if you want. I have 5+ years in web designing & development with good experience in following skills Περισσότερα

$200 USD σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.0
patelromal

I have 8 years of experience in java j2ee technology. I am living in parsippany, New Jersey, us. Please contact for project work.

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.5
gvaldez

I can help you, I have +15 years experience as developer. I have time this week to help you ASAP. Please contact me if you have any question.

$30 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.2
MohanRaje

I have a good experience in spring- hibernate connected with mongodb/mysql, jquery.I would like to work with your team.I was handled many spring projects.I am faced critical task and give up the solution by deep rese Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.5
avetech2013

Hello Dear Hiring Manager, How are you doing, hope to be well. I am a software professional for the past 10 years, I am well versed on technologies like Java, Spring , Hibernate, PHP, HTML5, jquery, bootstrap, An Περισσότερα

$250 USD σε 15 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.2
nitinpandey011

I am currently working on one of my project so I already did the same set up on my mac os. Using maven project,Tomcat 8 and mysql database.

$100 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
varun1114629

I have worked in both development of projects from scratch and maintenance of legacy applications using Java, Spring, Hibernate, MySql, Maven and Tomcat. Also I have hand-ons experience of working on both front-end and Περισσότερα

$55 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0