Κλειστό

Vector space model in java -- 2

Make java program for vector space model information retrieval . other condition in pdf file and Assignment zip file

Ικανότητες: Java

Περισσότερα: head letter vector pdf, vector pdf logo, java odt transform doc pdf, java report generate itext pdf, flash actionscript vector pdf create, java mmo space game, java virtual print convert pdf, free model space ships, free model space ship, java based space mmorpg, create vector pdf, vector pdf, java api convert odt pdf, java office covert odt pdf, java convert html ref pdf

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #11788870

6 freelancers are bidding on average €65 for this job

€252 EUR σε 3 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
6.6
CaptainSadaf

I’m Java developer and expert in java, widow desktop based projects, web project in java with php, MySQL as a database, eclipse and java NetBeans as tools for java, Xamp/Wamp server as database for MySQL, MVC pattern f Περισσότερα

€16 EUR σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
4.1
shahidost

I believe on perfect work with 100% satisfaction of my client then payment. I deliver only exceptionally robust and well-designed work as a rule to my client. Hi, I understand your project and I am confident that I Περισσότερα

€50 EUR σε 2 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.3
€23 EUR σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.6
moonpower626

hi sir thanks for creating job i am java expert and have full experience of it my working is perfect(on time, correct) please contact me best regards

€20 EUR σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.8
€29 EUR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.7
€23 EUR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.7
denekefik

Hi . I am ready to help you

€30 EUR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.4
€23 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
techwizards3

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c Περισσότερα

€22 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
HacstII

I'm proficient in Java and have completed several java project. Beside, I'm familiar with the vector space model.

€14 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0