Κλειστό

Mouse movement recorder for counter-strike source (counterstrike source)

12 freelancers are bidding on average €771 for this job

octopus823

Hi, I'm a OS expert experienced C/C++/ObjC developing. I can develop almost kinds of C/C++/ObjC codes for any OS : Windows, Linux, MAC OS X... I can use almost of develop libraries such as QT, MFC, boost... and ant I Περισσότερα

€736 EUR σε 15 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
8.2
€555 EUR σε 10 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
7.0
TenStar718

How Are You, Sir. I have mobile app( Android, IOS) , php and backend skill. I have experience with Social app, Dating app, Chatting app, Video Streamming, IPTV app, Uber style App , Restaurant/Food Deliver app, phot Περισσότερα

€526 EUR σε 10 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
6.6
€1578 EUR σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.9
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

€721 EUR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
5.1
songblue

Dear, I already read your job post in carefully and understood your requirement well. I have good and full experiences on web and android & ios app development for 8 years up. And I had developed many native and h Περισσότερα

€500 EUR σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.3
RaspberryOculus

I can make you a little inexpensive hardware OR kernel Module OR custom device driver. Any other way using windows api etc is not efficient.

€888 EUR σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.3
alokpugalia

Greetings, If you want this on Windows - this can be done using Autohotkey. You can get a executable file (along with source code) which you can run to capture your mouse movement, clicks while you play the game. Περισσότερα

€750 EUR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.8
RubyOnRail

Hello, Its a pleasure to let you know that I've Completed and Delivered similar project before. All I need to work upon customization part, if we can proceed towards more discussion. I have gone through your project Περισσότερα

€833 EUR σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
3.4
oliverkara8246

Hello, Sir. I am very interested in your project because I have several experiences in game hijacking/injecting using custom api injecting / kernel - level injecting. Counter Strike mouse tracker can be implement Περισσότερα

€500 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
akshaynaidu9

A proposal has not yet been provided

€444 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€1222 EUR σε 300 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0