Κλειστό

Java Web Service Tester Program

20 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $197 γι' αυτή τη δουλειά

dobreiiita

Hello I am Java expert and interested in this project. I have reviewed the attached document and confident to handle it perfectly. Please communicate to discuss further. Regards Anshu

$250 SGD σε 2 μέρες
(353 Αξιολογήσεις)
7.3
quanlitysource

A proposal has not yet been provided

$222 SGD σε 2 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
5.6
kkscwcd

Hi, I have huge experience in developing test cases for web services I am expert in REST and SOAP based web services. As i checked your dropbox attachment it's look fine for me, I would like to discuss further, pleas Περισσότερα

$234 SGD σε 3 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
6.1
anuragiitk

I am an IITK graduate, 9 year experienced software professional and I have got top notch developers in my team, who have got experience across a span of technologies. The members in my team have worked with top notch t Περισσότερα

$222 SGD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.4
CaptainSadaf

I’m Java developer and expert in java, J2EE, WSDL widow desktop based projects, web project in java with php, MySQL as a database, eclipse and java NetBeans as tools for java, Xamp/Wamp server as database for MySQL, MV Περισσότερα

$31 SGD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
4.1
dynalgotech

We are unable to open the link as its showing Link has expired. We are a team of professionals having wide experiences in Java, Java web services for both REST and SOAP. Hence we will be able to make it by defined ti Περισσότερα

$188 SGD σε 5 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.6
tokagegesha

hi again , i have read many articles about this project, of course it writable and i have already written some code, but i explain how it will work, with wsdl java will generates all methods (request,response) classes, Περισσότερα

$100 SGD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.1
$722 SGD σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.6
oatechnology

Hi , hope you are doing well i have experience 5 years in software Development using Java i can start from today and show you sample for your requirements Thanks OAtechnology

$200 SGD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.6
sachindere76

I have 12 Years’ experience in System Analysis, Design, Implementation and testing of Java/J2EE Applications including Intranet/Internet Technologies as well as Client/Server Technologies. My Areas of Interest include Περισσότερα

$388 SGD σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.7
pugachev

Hello, I am new on the site, but I have wide experience in java development. I've read your assignment and I can do what you need in 2 days.

$170 SGD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.4
omararodriguezl

I am the best option because I can do high quality job for low price, that's because I am beginner in freelance.com but I know a lot java programming

$36 SGD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.4
bommavijay

Already I did this kind of project

$111 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
huuloiofficial

Hi, I have a very solid knowledge of web services. I build them every day for my company. please let me help you. thank you very much.

$111 SGD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
durwinjey

I have 11yrs exp and very good exposure to Java/J2EE and I have been supporting in different domains. Currently I am playing role of Java/J2EE Architect.

$277 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tvivek125

I have a overall experience of 10 years into testing which includes testing web services and also RESTful web services. This is my first bid so I don't have samples from prior projects but I have created a simple Hello Περισσότερα

$56 SGD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mhloi

hi, I have a very strong experience with this. It is my daily job. Please let me help you. Thank you very much

$57 SGD σε 2 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.0
mikeblane

Warm Regards, I am pleased to inform you that your PR matches our expertise who own all the right credentials to execute this job in a very proficient way with a proven track record which shows our dedication towards s Περισσότερα

$252 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dreaminfotechno

Hello, We have good experience of PHP,HTML,HTML5,CSS, Ajax,jquesry,JavaScript,Mysql, Graphic Design,Website Design,Bootstrap,wordpress,Codeigniter, open cart , E-commerce etc. We also have good experience in J2E Περισσότερα

$150 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
maksimovicivan90

Hi, Here is link to my linked in profile if you wish to check my competence https://rs.linkedin.com/in/ivan-maksimovic-8a295526. I mainly worked on data integration applications. Currently I'm working on CallidusClo Περισσότερα

$444 SGD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0