Κλειστό

Java Project Expert

20 freelancers are bidding on average ₹7815 for this job

it2051229

Hi there, I would like to do this project if given the opportunity. Let me know if you are interested so I can have further details. Thanks.

₹7777 INR σε 3 μέρες
(928 Αξιολογήσεις)
7.4
₹1915 INR σε 3 μέρες
(572 Αξιολογήσεις)
6.6
₹7777 INR σε 3 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
6.5
anuragiitk

I am an IITK graduate, 9 year experienced software professional and I have got top notch developers in my team, who have got experience across a span of technologies. The members in my team have worked with top notch t Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.5
JinTaiZhe

I am a professional programmer who likes to make games and apps in any and all technologies. With 7 years experience in coding and programming, I'm familiar with - iPhone games (Cocos 2D, Box 2D, Unity 3D, Obj-C, Ope Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.4
cardelgo

Hello. Your quality parameters will be applied to the project. Would be great to discuss them in advance in order to agree on how will we include them. I have coordinated software deployment on premise and on clo Περισσότερα

₹12500 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.5
mostafagaballah1

A proposal has not yet been provided

₹5555 INR σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
₹13333 INR σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.3
indika25811

Hi, I'm an experienced java developer and I'm good in core java. I can do both front end development as well as back end development. I can do swing programming and web programming. I'm familiar with java frameworks Περισσότερα

₹4000 INR σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.9
RiccoTZ

Hi sr. I can write in Java. please tell more info in chat ======================================== =======================================

₹9555 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹11111 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹8333 INR σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pranjas512

Hello I'm an experience software developer with experience in Linux, C and Java. Kindly share your requirements at the earliest. Regards,

₹10000 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
HiteshpChute143

I have a java programmer. My command in java is very well...I have do many project on java And I have not want to more from u for this project....

₹3333 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
devjamez

I have more 10 years experience in java

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
luisnarvaez19

I am Java certified. I have worked with Java and JEE since 13 years ago. I like programming very much. I have developed complex projects

₹7777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kaurgagan14791

I have 3 years experience of development in JAVA. I develop projects in both Core and Advance JAVA .

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mihirpatel5

Hello, My name is mihir having more then 8 years of experience design/develop java/j2ee projects on various platforms (windows/unix), very strong struts,html,css,javascript, jdbc,servlet,jsp,EJBs. Please let me know Περισσότερα

₹6666 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0