Ακυρώθηκε

Hire a Java Developer

14 freelancers are bidding on average $438 for this job

AleenaIlyas

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discuss Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.7
JinTaiZhe

Hello, How are you? I'm glad to meet you! I'm a good and experienced freelancer and developer. I have many skills with many programming languages. Your problem is my problem so my focus is on your project. I alway Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.4
vikalplearning

Hello, I am working with Java with 7 year of experience, please chat more about the work your have in project. i am ready to discuss and start it chat more please.

$277 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.7
anuragiitk

I am an IITK graduate, 9 year experienced software professional and I have got top notch developers in my team, who have got experience across a span of technologies. The members in my team have worked with top notch t Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.2
badrZr

Hi, I have more than 12 years experience in programming. Mainly working in big projects ( Desktop,s martphone and web). Programming Languages: java j2ee PHP... Send me i private message to discus détails if you are Περισσότερα

$666 USD σε 21 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.7
$555 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
jankhana

read my profile and review.

$277 USD σε 15 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.1
KSVWebster

SALUTATIONS How are you? I hope you are doing well and the season is going great for you and your business. I and my team have gone through your requirements for this project. And one thing I can assure you that t Περισσότερα

$530 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.1
nbyerlee13

Offshore software application development company, Experts from India having range of Skills available in our In-house staff: Dedicated: Android Developer, Website Developer, E-commerce developer, PHP Developers, ASP.N Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
girnarsoft

Hello sir, Greetings from Girnarsoft! As per my skills, I would like to quote this java work at $750 in 24 days. I can start right away, But need to clear some doubts first, Regarding the same . So, Please initiate Περισσότερα

$250 USD σε 24 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
HafizMohsin4

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

$444 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ganeshpragix

Hi there, I'm looking forward to work with you. I've 3+ years of IT industry experience and have good knowledge of Java. I'm sure I can achieve your expectations, please provide the tasks. Thanks, Ganesh

$277 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
skmanohard

I am working as Technical Lead in a reputed MNC, where the project involves with distributed application and using the technologies such Sprint IOC, Spring AOP, Spring Web Flow, Hibernate, EJB, and web services. And al Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$388 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0