Σε Εξέλιξη

Help with a Programming Assignment

Ανατέθηκε στον:

ig149

JAVA Expert here WOuld love to work for you !.............................................................................................

$30 USD σε 3 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
5.2

22 freelancers are bidding on average $110 for this job

dobreiiita

Hello I am Java expert and interested in this project. I have reviewed the attached files and confident to handle it perfectly. I have a lot of experience in helping in students with assignments, so I will keep Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(352 Αξιολογήσεις)
7.3
manhpham

My name is Manh from Vietnam. I read your project details and I am sure I can complete your [login to view URL] we can chat/discuss further on your project?

$155 USD σε 3 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
5.4
utkarshkatiyar19

A proposal has not yet been provided

$200 USD σε 5 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
5.5
$155 USD σε 3 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
4.8
$155 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.1
CaptainSadaf

A proposal has not yet been provided

$30 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
4.1
usman1493

Hey A java expert developer is here I can help you in your java assignment I have advanced expertise in java, java fx and jsp..I can do the complete for you with high accuracy I hope to have a conversation with you s Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
3.7
mshahzeb43

My name is Muhammad Shahzeb Ali. I am a Software Engineer. I have: 1. Extensive knowledge of Java, C++, HTML5, CSS, Bootstrap, PHP, SQL(MySql), Javascript, JQuery, Wordpress - I have built one large PHP+MySQL portal Περισσότερα

$55 USD σε 0 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.8
ankita0389

I am a Java developer in MNC. And I can help you with your assignment. Please discuss in detail.

$88 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.9
Nkokila

A proposal has not yet been provided

$30 USD σε 2 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.4
$222 USD σε 5 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.2
DevelopingGuru

Hi. I guess I will be able to help you in your problem. Reason being I have already implemented HUffman tree algorithm in C++ and done a lot of work in JAVA which includes assignments too. I'll be able to understand yo Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.8
IBRAHEEM93

hey guys i am computer engineer with experience java programming for 3 years i can help you to solve assignment

$77 USD σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.7
yamaf555

Hi,how are you? I have the expensive experience of 5 years in developing web,C++,java,C# ,python programming, and can carry out your any proposal in time completely. I understand your proposal enough,so I have mind Περισσότερα

$166 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.7
neerajagrawal201

hey, I have good knowledge in below mentioned skills by you. I also have some certifications in Java. I can share some of demos with you if you want for better understanding. Currently I'm working on a banking project Περισσότερα

$35 USD σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.0
$30 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.2
pugachev

Hello, I am new on the site, but I have wide experience in java development, and I can do what you need.

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
ahmedjaved94

Hi there! I'm a java developer. I implemented Huffman's compression algorithm few years ago in C++. I can help you out with its implementation in Java. ~Ahmed

$35 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.7
kaaouma

I'm a BSc degree holder in computer science and a master degree holder in strategic management.I have worked in different multi-national companies in report writing,white papers,proofreading,editing,research,proposal,t Περισσότερα

$77 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.6
Appssx

Hello Dear! I'm a senior mobile developer with extensive experiences at building mobile(iOS/Android) apps with high quality for 7+ years. I have built Dating app, Chatting app, Social app, Educational app, Photo sharin Περισσότερα

$111 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0