Κλειστό

Hadoop MapReduce K-means clustering -- 3

Basic canopy clustering/K-means clustering using Hadoop Mapreduce

Please see attachment for more details.

Ικανότητες: Hadoop, Java, Map Reduce

Περισσότερα: freelance trainers for big data hadoop contact details, k means clustering in r, clustering means matlab code, please details attachment, details please refer attached, image clustering means, clustering means php, please rate experience using kiosk, clustering means vrp, create contact details form save data visual basic, details please look, please rewrite sentences using correct must, clustering means, means clustering, details please report

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Houston, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #11792249

20 freelancers are bidding on average $544 for this job

dobreiiita

Hello I am Java expert and interested in this project. I have reviewed the details and confident to handle it perfectly. I have a lot of experience in helping in students with assignments, so I will keep codes w Περισσότερα

$526 USD σε 3 μέρες
(353 Αξιολογήσεις)
7.3
asadrana91

no document attached.

$500 USD σε 2 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
6.1
utkarshkatiyar19

A proposal has not yet been provided

$1000 USD σε 20 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
5.5
$500 USD σε 10 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.0
anuragiitk

I am an IITK graduate, 9 year experienced software professional and I have got top notch developers in my team, who have got experience across a span of technologies. The members in my team have worked with top notch t Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.4
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

$801 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.4
dghq123

Hi there.. I have read your project details completely and willing to do it for you... I have updated it. Award it to me.

$300 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.3
ITbeckham7

Hello, sir! I will complete your project in 2 days. I have 6+ years of experience in c/c++&java programming. Recently I have developed such programs and I have understand your requirement fully. I am SURE I will Περισσότερα

$333 USD σε 2 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.6
amitkumar0327

Hi I am Amit. I have experience in Java and Mapreduce. I can write the code as per the requirement. Please share the requirements. As i cannot find the attached document.

$250 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.0
mike199

My name is Mike and I’m from UK. I work with individual clients and also provide outsourcing services for a number of UK and USA based agencies. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
3.2
Newforce

Hello there, we can work on this project at most reasonable price with no compromise on quality and customer service. We have successfully completed similar projects in the past and having gone through your req Περισσότερα

$555 USD σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
2.6
itbarduga

Hello, . Myself Barduga, I have exposure to Hadoop and MapReduce. I have worked on MongoDB, and have expertise in RDBMS. There's no attachment in the project you have created. Can you please send me the attachment. Περισσότερα

$724 USD σε 25 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.3
smartresearch1

I am an expert in data mining and predictive modeling. I have a PhD in Physics and I have extensive experience in machine learning applications, statistics and software development (web, mobile, desktop, SaaS). I work Περισσότερα

$650 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mohihadoop

I'm working as a Hadoop architect in a multinational company and completed multiple successful implementations. With more than 4 years of experience in Hadoop technology and dozens of production cluster architecting, d Περισσότερα

$666 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Danny042910

My ability to process Big Data is nothing like any one. Please give me tough task i like to work with that data. my specialty is in Hive and Pig. I am able to work on HBase Database,very familiar to Sqoop and Flum. Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
brijeshkuma

I have solved multiple problem in hadoop , mapreduce. I have done prior of implementation of k-mean , hierarchical clustering .

$500 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$506 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
techwizards3

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c Περισσότερα

$555 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0