Κλειστό

Hadoop MapReduce K-means clustering -- 2

Basic canopy clustering/K-means clustering using Hadoop Mapreduce

Please see attachment for more details.

Ικανότητες: Hadoop, Java, Map Reduce

Περισσότερα: freelance trainers for big data hadoop contact details, k means clustering in r, clustering means matlab code, please details attachment, details please refer attached, image clustering means, clustering means php, please rate experience using kiosk, clustering means vrp, create contact details form save data visual basic, details please look, please rewrite sentences using correct must, clustering means, means clustering, details please report

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Houston, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #11792117

11 freelancers are bidding on average $544 for this job

dobreiiita

Hello I am Java expert and interested in this project. I have reviewed the details and confident to handle it perfectly. I have a lot of experience in helping in students with assignments, so I will keep codes w Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(353 Αξιολογήσεις)
7.3
AwaisChaudhry

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
6.1
$555 USD σε 10 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
4.9
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

$773 USD σε 15 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.4
MECHATRONS

Hello,We are a team of developers and do all work related to computer science( Software Engineering ),. We have experience in , JAVA,C# ,My SQL , website Design( wordpress ,PHP), Excel, ( vb ,(macro)), Research( biolog Περισσότερα

$277 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
brijeshkuma

I have solved multiple problem in hadoop , mapreduce. I have done prior of implementation of k-mean , hierarchical clustering .

$500 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
techwizards3

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c Περισσότερα

$555 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
smartresearch1

I am an expert in data mining and predictive modeling. I have a PhD in Physics and I have extensive experience in machine learning applications, statistics and software development (web, mobile, desktop, SaaS). I work Περισσότερα

$600 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$420 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
BigdatAnalytix

A proposal has not yet been provided

$500 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
BalajiSankarK

Hi, I am working as Lead/Big Data Engineer. I am Specialised in tuning distributed computation environment. Good at Mapreduce and spark. I did master in Computer science with specialisation in Big Data Analytics. Kn Περισσότερα

$722 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0