Κλειστό

CONVERT JAVA DESKTOP APPLICATION TO C# APPLICATION

39 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο ₹24263 γι' αυτή τη δουλειά

Yknox

Hello I'm interesting your project very well I'm a Good C++, OpenCV, Math, java, c#, Algorithm expert. I m quite well experienced in these jobs. Let's go ahead with me I want to service for you continously. Περισσότερα

₹51546 INR σε 15 μέρες
(213 Αξιολογήσεις)
7.6
₹27777 INR σε 10 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.3
mauricemarinus

Hi there. This is what I do best. Project conversion from one language to another. So contact me if you interested in my services. Maurice

₹16666 INR σε 10 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
4.5
b0b90

Let's do this

₹12500 INR σε 5 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
4.4
jagdishbhatt38

I have more than 7 years of experience in IT industry.I have worked on .net(c#net,vb.net,asp,asp.net,mvc) with SQLSERVER 2005/2008/2012/2014/2016 and ORACLE(pl/sql).I can provide you best solution. Awaiting for you Περισσότερα

₹30000 INR σε 12 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.9
muralidaran84

I am having 8+ years of experience in c#. Let me know the modules and LOC to convert

₹20000 INR σε 20 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.0
₹35555 INR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.6
₹33333 INR σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.3
₹27777 INR σε 5 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.2
zmgroup

Dear Sir, My name is Zahid. I have 5+years of experience in software development and have strong technical and educational background. I have good experience in developing web, desktop and distributed applications in Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.0
₹13333 INR σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
2.6
AlexeyShok

Hello, I can do this work for you. Please, send me more information. I am writing applications and databases in Microsoft Visual Studio C, C ++, C#, VB. Regards, Alexey

₹12500 INR σε 7 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.0
dhanaselvam

Hi, I have worked with both java as well C# for developing desktop application . If you share the desktop functionality means i will share the detailed timeline..

₹15555 INR σε 6 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.8
piyushkhatri

Hello, INDIA IT TECH is a web development company with 10+ years of experience in providing web solutions. We are basically in INDIA and providing services to all over world. We have a smart eye for perfection be Περισσότερα

₹36666 INR σε 25 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.8
tameraz

I have both Java and C# experience , And shall finish it ASAP. but we need a description of the documentation of the program if it is exist

₹27777 INR σε 12 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
erndsglts

i have 6 years experience on Qt ,C++,c# on windows,if you want application Qt frame work i will from java,this application will run in both linux and windows.

₹20000 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
TechMagnetos

Hello, I have experience of more than three years in C# and java programming.I also have experience in database designing,management and querying.I can design professional UI for end users.I had designed many projects Περισσότερα

₹22222 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
umakanty

Experience Summary:- * 7 Years of IT experience. * Organization- DELL * Position- Sr. Dev Advisor * Technical Skills-C#, ASP.NET 4.5, SQL SERVER 2012, MVC4,Entity Framework 5 WCF, Angular JS &Java Script/JQuery, SS Περισσότερα

₹13888 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹33333 INR σε 40 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0