Κλειστό

CONVERT JAVA DESKTOP APPLICATION TO C# APPLICATION

38 freelancers are bidding on average ₹24463 for this job

Yknox

Hello I'm interesting your project very well I'm a Good C++, OpenCV, Math, java, c#, Algorithm expert. I m quite well experienced in these jobs. Let's go ahead with me I want to service for you continously. Περισσότερα

₹51546 INR σε 15 μέρες
(460 Αξιολογήσεις)
8.5
₹27777 INR σε 10 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
6.0
jagdishbhatt38

I have more than 7 years of experience in IT industry.I have worked on .net(c#net,vb.net,asp,asp.net,mvc) with SQLSERVER 2005/2008/2012/2014/2016 and ORACLE(pl/sql).I can provide you best solution. Awaiting for you Περισσότερα

₹30000 INR σε 12 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.7
₹27777 INR σε 5 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.3
b0b90

Let's do this

₹12500 INR σε 5 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
4.5
zmgroup

Dear Sir, My name is Zahid. I have 5+years of experience in software development and have strong technical and educational background. I have good experience in developing web, desktop and distributed applications in Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.1
subhramondalsrc

Hi I have more than 8 years exp on .net and have been working in desktop Winforms ,WPF application .I can assure you a quality product and transparent delivery

₹17777 INR σε 25 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.3
₹13333 INR σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
3.8
muralidaran84

I am having 8+ years of experience in c#. Let me know the modules and LOC to convert

₹20000 INR σε 20 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.0
₹33333 INR σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.5
dhanaselvam

Hi, I have worked with both java as well C# for developing desktop application . If you share the desktop functionality means i will share the detailed timeline..

₹15555 INR σε 6 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.7
AlexeyShok

Hello, I can do this work for you. Please, send me more information. I am writing applications and databases in Microsoft Visual Studio C, C ++, C#, VB. Regards, Alexey

₹12500 INR σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
2.0
piyushkhatri

Hello, INDIA IT TECH is a web development company with 10+ years of experience in providing web solutions. We are basically in INDIA and providing services to all over world. We have a smart eye for perfection be Περισσότερα

₹36666 INR σε 25 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.9
bharatgarg83

I have a good knowledge of both C# and Java, and having 10 ys of experience in C#, Java,Asp.Net,WCF SQL SERVER,ORACLE etc technologies.

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
freelancerpriya1

I have an experience of this type of migration . in my company I am working on product, which is a migration tool. in which we migrate Java application to c# and c# to Java application. so I think I am the suitable per Περισσότερα

₹20000 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹33333 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
TechMagnetos

Hello, I have experience of more than three years in C# and java programming.I also have experience in database designing,management and querying.I can design professional UI for end users.I had designed many projects Περισσότερα

₹22222 INR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.1
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
erndsglts

i have 6 years experience on Qt ,C++,c# on windows,if you want application Qt frame work i will from java,this application will run in both linux and windows.

₹20000 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mahios

I am having good experience(8 yeas) in developing websites and APIs using ASP.NET, MVC,core Mvc framework and node js. Also developed rest API using webapi and node js and also used WCF soap services. Deployment and in Περισσότερα

₹35555 INR σε 90 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0