Ακυρώθηκε

Building Open Source Case Management using JBPM framework -- 2

Building Open Source Case Management using JBPM framework

Δεξιότητες: J2EE, Java

Δείτε περισσότερα: idea management open source, file management open source, lead management open source

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

ID Εργασίας: #11807131