Ακυρώθηκε

Build a Website

Developed aplications for one of the indias largest e-commerce site using angular js, spring mvc , restfulWebservice

Ικανότητες: Angular.js, Java, MVC

Περισσότερα:

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #10784393

2 freelancers are bidding on average $164 for this job

deepcoders

Hi, please let me know if we could collaborate on few projects. I can tell you about me that I have 2 years of experience on frontend and backend websited development. Regards, Peter

$155 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Tepuiestudio

We are a company dedicated to web developmet and mobile applications. We are located in Venezuela, the "tepui" is one of our wonder and a dart frog. We have a lot of experience with angularjs and ionic and developing a Περισσότερα

$166 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
willykuhne

I have experience in building website. Let the know the details in detail to provide the exact time line.

$161 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0