Κλειστό

I would like to hire a Marketing Specialist

22 freelancers are bidding on average $146 for this job

$150 USD σε 30 μέρες
(761 Αξιολογήσεις)
9.4
onlineshine

We are a reputed Digital Marketing Company with a team of 7+ years of experience in Creating and Managing PPC(Pay Per Click) campaigns and expertise in SEO, SMO, Website Design & Development. Based on your budget we Περισσότερα

$100 USD σε 30 μέρες
(691 Αξιολογήσεις)
9.4
weblinkbuilding

Hello, We are one of the leading SEO Internet Marketing Company in India. We can rank your website on first page and can improve your website’s organic traffic by doing white hat SEO. As all know SEO is an ongoing Περισσότερα

$100 USD σε 30 μέρες
(663 Αξιολογήσεις)
8.4
Williskhan

Respected Sir, I am able to get "Guaranteed 1st Page Ranking" to your Desired Keywords in your Local Google & [login to view URL] & "Tons Of Traffic" within 3-4 months for your Website .   You will get good Περισσότερα

$100 USD σε 31 μέρες
(434 Αξιολογήσεις)
7.7
hireseoexpert30

Hi, Hope you are well, I have gone through your project but haven't got anything there. Can you please explain me more about your project requirements? Let us quick explain about me My name is Rakesh patida Περισσότερα

$50 USD σε 30 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
7.2
$70 USD σε 30 μέρες
(277 Αξιολογήσεις)
7.2
shriwebsolution

**Boost your buisness with Top google ranking on search engine** Hello sir, I just go through whole project description and find us able to fulfill required improvements. Our monthly plan consist of onpage + offp Περισσότερα

$66 USD σε 30 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
6.7
saurs0506

Hello, I am a Google AdWords Certified and SEO level 3 freelancer and have gone through your requirements and found that you want someone proficient in Internet Marketing for your site. Below is the link to my Goog Περισσότερα

$150 USD σε 30 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
6.1
austria2014

I´d be interested in doing this project for you. When my work is complete I will send you files with the completed work. Please see the file in my profile about ranking a website on page 1! You may not like it but it Περισσότερα

$88 USD σε 30 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.5
perfectdeadline

Hello, I am highly interested to do this project. I am working in Freelancer.com since 2010 with 95 reviews(avg. rating 4.50 out of 5). I read your requirements. After that I agree to work with you. Please Περισσότερα

$250 USD σε 30 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
5.9
navnatt

Hello, I have gone through your job posting and understand your job requirements for the project. I would love to do work on your project. As I consider myself pretty much good for this project. I am working as SEO Περισσότερα

$150 USD σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.7
Oleksandr1305

HI, my name is Oleksandr! Please, read carefully my proposal to ensure that this is the best one! ***The results of my recent ad campaign on Adwords for SINGAPORE CLIENT (website [login to view URL]). We've go Περισσότερα

$290 USD σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.0
patidarankit11

Assuered work done with 100% quality. pay after satisfaction. I am very experinced in web only the to work at too low cost is to build my profile here because i am new to this platform. Experience matters alwayse. N Περισσότερα

$45 USD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.9
theseodoctor

Dear Sir, I would like to provide massive traffic and ranking for your website. I have been in this industry for 3 years and completed many projects successfully. I can assure you that if you work with me once, t Περισσότερα

$51 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
sunilyadav11

Hi, I will provide you best SEO services. I will rank your website and improve online reputation in google, bing, yahoo asap. I have ranked and promote plenty more websites in google. Please have a look at my cover Περισσότερα

$277 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.3
jernejpetek

Hello! I'm digital marketing specialist, 100% performace oriented. I have managed more than 250 digital campaigns in more than 25 countires. Can you give me some more information about the work you are offering? Th Περισσότερα

$277 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kaushalssheth

I'm a passionate serial entrepreneur having ventures in the Training and Development, Food and Beverage and Consultancy segment. As a business consultant, I specifically guide businesses and start-ups in strategy, Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$150 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abdullahjabar

Dear Sir We are a team of online marketing expert having so many experiences of working on Online Marketing and ran an online advertising organization [login to view URL] in Bangladesh. I think I am perfect for your runnin Περισσότερα

$222 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0