seo

Προϋπολογισμός $250 - $750 USD
Προσφορές 40
Μέση Προσφορά $322
Status Closed

Get Free Quotes For A Project Like This

Ψάχνετε να βγάλετε μερικά χρήματα;

 • Καθορίστε τον προϋπολογισμό σας και το χρονικό πλαίσιο
 • Σκιαγραφήστε την πρότασή σας
 • Πληρωθείτε για τη δουλειά σας

Προσφορές σε αυτή την Εργασία

 • SaiTechSolutions Profile Picture

  SaiTechSolutions

  INDORE,  India

  Hello Welcome to Sai Tech Solutions! We are the reputed professional SEO (Search Engine Optimization) experts in international market. We have the team of highly qualified professional SEO specialist. We provide affordable and best quality SEO services. We can promote website with SEO/SMO/SEM work. We works on latest Google updates. Our team has potential to manage internet marketing (SEO) campaign for any business, E-commerece website in any language. We can deliver 1st page Google rankings for website and increase SERP. We always work in ethical manner to deliver 100% result based work for clients satisfaction. Why choose us? 1:- we don't create thousand of useless back-links. 2: Number of submissions may change based on your ranking improvements. 3: Social media marketing to engage clients and more traffic. 4: All work is done in-house to control workflow and ensure quality. 5: More submissions of unique content to authoritative private websites. 6: No submissions to publicly available and abused websites (ie. Link farms). 7: No duplicate content posting on hundreds of sites. 8: Measure of our work in through your websites ranking improvements in Google. 9: gradually improvement in ranking. 10:we assure Google, yahoo and Bing top ranking within 2-3 months. 11: SEO process based on Google penguin update 2015 that give importance to all your content and back-links. Thanks

 • abtechnosoft Profile Picture

  abtechnosoft

  BURHANPUR,  India

  We don’t – and can’t – promise a Number 1 ranking in search engines, simply because no one can predict search engine results for you. As a SEO company it’s our job to keep up-to-date and research what works and often more importantly, what doesn’t work, when trying to get to the top of search engines. Google doesn’t tell any company how it works – and it keeps changing the rules for optimisation – so it’s impossible to predict. Any company that tells you it can get you a guaranteed Number 1 position in Google, or any other search engine is simply lying and should be avoided. What we can do is optimise your website for positioning in the most popular search engines such as Google, Bing and Yahoo using best-practice SEO (search engine optimisation). Over time, using tweaks, modifications and providing you have quality content on your site, your rank will improve – more often than not to the first page of the results for your main keywords.

 • workingPhoenix Profile Picture

  workingPhoenix

  nalgonda,  India

  I worked as a software engineer for 8 years and have left the job to pursue career as a writer. I read a lot and an avid blog writer. My writing skills have helped at work in documenting the project details. Quality is my middle name and I make sure my employers are 100% satisfied with my work. I respond real fast and try and be available as much as I could. You can trust me with all your requirements in the following: Ghost writing Academic writing Content writing Blog writing Article writing & PowerPoint presentation Why hire me? I hold three master degrees in computer science Quality writing Affordable pricing And above all, I love writing.

 • linkgit Profile Picture

  linkgit

  jaipur,  India

  We offer SEO, web design and development ,link building ,competitor analysis , Social Media Optimization,(SMO),Search Engine Marketing(SEM) , Social Media Marketing(SMM). On Page Activities: • Website Analysis • Keyword Analysis • Meta Tags (keywords, title, desc) Optimization • Header (H1, H2, H3..) Tags Optimization • Google Analytics Setup • webmaster tool Creation • Site Map Creation • file creation • Image Optimization (ALT Tag) Off Page Activities: • Article Submissions • Business Classified Submissions • Social Book Marking • Blog Creation and Posting • PDF Submissions • Video Submissions • Review Posting • local listing • press release writing/Submission Text Link Ads:- Paid linking DA/PA 50+ Why Hire Me : - On-time response, available most of time to response on freelancer chat - 100% white hat SEO techniques - Affordable monthly cost according to keywords. - Weekly SEO update report. - Easy to communication - I will work honestly and quickly.

 • SRajpurohit Profile Picture

  SRajpurohit

  Ahmedabad,  India

  "Techno Source Web Pvt Ltd" is a name to reckon with when you want highest grade service for 1)Search Engine Optimization 2)eCommerce development 3)Mobile apps development 4)CMS customization and any other form of web development. Having been there for years, we make sure that our services define quality, performance, appeal and business. Be it a personal website or an enterprise application, We makes it the best in the business through its experienced manpower and state of the art infrastructure. *45 Members in Team *1000+ Project completed in Development *100+ Websites Ranked in Top 10 *200+ Clients Severed from all over the world *24*7 Support SERVICES : Android | iOS | PhoneGap | SEO | PPC | PHP | Magento | Shopify | Wordpress | Zend | CI | YII | Bootstrap | Angular JS Many More... Industries : Real Estate | Online Store | Travel & Transport | Food,Beverage | Accounting & Financial | Manufacturing Many More... **We would like to add you to our client list**

 • manikandanuece Profile Picture

  manikandanuece

  Chennai,  India

  Hi, first of all, I would like to give thanks to all the staff for this great venture for freelancers and webmasters. I have 2+ years of experience in SEO Filed and have tons of perfect reviews on many other top freelancer websites. Please keep on supporting me and I will continue to do a great job for you. My aim is to become the highest rated quality service provider on Freelancer.com. I can guarantee your satisfaction if you give me the chance to display my technical skills in SEO. I am aware of all the aspects of SEO. I have these services to offer: *ON-page and OFF-page optimization Skills *Keyword Analysis and Research *Title, Meta Tag Optimization *Google Webmaster Setup *Social Bookmaking *Guest Posting *Analytics reporting *Directory submissions *Link Building *Article submissions *Social Bookmarking **Blog Creation and Posting I am looking forward to working with you soon. Thanks for taking the time to read my brief profile. With Warm Regards, Manikandan.U

 • sandyagg Profile Picture

  sandyagg

  Jaipur,  India

  MY STRENGTHS: My strength is EXCELLENT ENGLISH COMMUNICATION (verbal and written both) which helps me a lot in understanding client's requirements properly and thus help me in providing proper input to developers which results in quick, acceptable and cost effective output. MY ROLE: I work as Business Development Manager. I am involved in understanding and gathering client's requirements, suggest feasible and best solution as per needs and ensure its proper and timely implementation. MY EXPERIENCE: I am having super rich IT experience. I worked in almost all Technologies and having great experience in building and managing different types of huge websites. 1. PHP and Wordpress: 8 Years 2. SEO and Internet Marketing: 4 Years 3. PPC, FBAds etc: 2 Years MY SERVICES: I have team of 15 guys and we are offering user satisfactory SEO and Website Development Services from last 5 Years. TERMS OF SERVICE: ✓ 1 months error free support ✓ Continued support at low cost

 • nic007rvs Profile Picture

  nic007rvs

  Jamshedpur,  India

  Leading web development company providing sales enhancing website design, development and SEO & SMM services. We are a young at heart; experienced in mind, dynamic and creatively inclined company which truly believes in - "Wowing the Customer" Our motive is to ensure that with our tailor-made, right-sized and razor-sharp solutions and deliverables; we enhance the overall brand, image and sales of the client. An Overview of our company: Founded by marketing professionals from Fortune 500 companies. We have a success ratio of 96% positive feedback for over 200 projects executed. We have repeat client ratio of 45%. Our SEO services are divided in 5 modules: Pre-analysis and SEO strategy development SEO implementation or One-off optimization Website re-indexing and caching through search engine and directory registration. Ongoing Link building and Web 2.0 Optimization Monitoring and Reporting

 • onlineshine Profile Picture

  onlineshine

  Kakinada,  India

  We are an Internet Marketing, Web Designing & Development Company based in India having expertise in all the aspects of SEO & Website Designing. Till now we have worked on more than 10000 Search Engine Marketing & Web Designing Projects of various different categories. This experience has given us an extensive approach to build customized websites according to the client requirements and achieve Top Rankings in all major search engines and drive High volume Targeted Traffic to the website who would be converted into customers.

 • bryannanovelasco Profile Picture

  bryannanovelasco

  Colombia

  Tengo 17 años y tengo mucho entusiasmo por aprender cada dia algo nuevo, por poder independizarme economicamente. Tambien quiero ayudar a otras personas a solucoonar sus asuntos y hacerlo de la mejor manera.