Κλειστό

200 real signup required

7 freelancers are bidding on average ₹10508 for this job

₹8000 INR σε 5 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.6
fmbaba01

Many thanks I am of the opinion of you doing Media buying to advertise your webmiar. I am a proffesional, and I'd like to tell you, the lead you need I can help you get but you sure need to HIRE me, I can consult and Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.7
hiteshkumar2

Hello, I have understand your all requirements. I understand the issue of websites and I am able to solve this problem. I have knowledge to increases speed of web page using "google page speed". I have good knowledg Περισσότερα

₹9444 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
JosipG2

I think I could do this project are high,. I have no experience in frelancer world, but I want to try and bring your project doprinus. I will certainly give you 10 days to make an application, but we need to give instr Περισσότερα

₹9444 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
clickcubes

We would like to help you with genuine level of PPC and marketing campaigns with reports availability. PM to discuss and get started. Thanks

₹20000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
datasolution01

Dear Sir, I have read your job description. I have proper experience about many data entry, research, internet research, market research, information research, data collection, data input, MS word, Excel sheet, power Περισσότερα

₹9444 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
haitham9758824

i have over 1 million number inside the united kingdom which you can use for your project if you need contact me.

₹9444 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0