Κλειστό

post adverts for me

9 freelancers are bidding on average $1826 for this job

dukestudios

Hi, We are 100% (post adverts) confident that we can complete this on time effectively. We will be available 12 hours a day via Skype, Email, Chat, & Phone so that we have uninterrupted work flow and make sure th Περισσότερα

$1500 USD σε 14 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.5
VOTIKO

Hello Sir, We can help you to grow your business by posting adverts for you as you require. Votiko is a Professional Telemarketing Company established since 2004, We are expert in Leads Generation/ Selling / Upse Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.6
JUSTDIGITALPVT

Hi, I just had the opportunity to go through the details but have some questions related to your project before i get started. Is it possible to provide more details? Looking forward to clarify few points. I Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.6
bapitikader

Hi, I am Bapi Tikader, Social Media Marketing expert.I read your project details carefully. I can do your work perfectly . Expertness and honesty is my goal. I am doing all kind of social media marketing. Specially Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.5
virtualassociate

Hi, I wish to take up this task, with 8+ years of experience I worked with more than 1000 clients completed over 3000+ projects on various freelancing sites. I am ready to start right away and could work up to 40 hour Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
1.0
priyank086

Hello i have viewed your project description and understand that you are looking for a web designer to post adverts online please let me know all your requirement in detail so that we can start the work ASAP Περισσότερα

$1765 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ermanjitk

Hello, We are team of Certified Photoshop CS6 Expert, Illustrator and After Effects "A Picture is worth a thousand words" In the today's visual world, arresting imagery is required to grab attention. Consumers Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
TAJMUL13

hi....I have experienced about Social media marketing and posting.....you may knock me for your project...... Thank you

$1666 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
progressive2016

Please note that we “Progressive Technology & Business Solution Pvt. Ltd “is a reputed IT Services Company in India, having huge infrastructure to handle all type of projects with very competitive prices & minimum time Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$2500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mobileappsites

Hello, I have reviewed your requirement of having post adverts website similar to reference where there will be two types of sellers seller private & trader. They will be required to register & can sell there item. Περισσότερα

$2000 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0