SEO my Website

Προϋπολογισμός €250 - €750 EUR
Προσφορές 88
Μέση Προσφορά €333
ΑΝΟΙΧΤΌ 2 days

Get Free Quotes For A Project Like This

Ψάχνετε να βγάλετε μερικά χρήματα;

 • Καθορίστε τον προϋπολογισμό σας και το χρονικό πλαίσιο
 • Σκιαγραφήστε την πρότασή σας
 • Πληρωθείτε για τη δουλειά σας

Προσφορές σε αυτή την Εργασία

 • wpoppo Profile Picture

  wpoppo

  Indore,  India

  We are WP OPPO, a full-fledged web development company offering performance oriented development and designing solutions to clients across the globe. We are a team of diligent and skilled coders having 8+ years of experience in building impressive websites and other productive systems like CRM, ERP, Inventory management and ordering, and quotation systems. These websites and systems are built in PHP using frameworks like codeigniter, cakePHP and laravel. WPoppo Specializes in WordPress CMS; Our First-rate WordPress Services Include- WordPress Custom Web Design WordPress Template Web Design WordPress Ecommerce Site WordPress Theme Install and Customization MONEY BACK GUARANTEED SEO SERVICES: Apart from development, WPoppo has a team of SEO specialists as well that know the knack of boosting online presence of any website. Our SEO experts offer Google-friendly SEO and strategized solutions that drives maximum online traffic and thus increases the possibilities of lead generation.

 • kbizsoft Profile Picture

  kbizsoft

  Mohali,  India

  I am having 10+ years of programming experience in Developing online E-Commerce stores using Magento and have created / modified custom extensions in Magento. I also have created 100+ approx. websites in wordpress and familier to the creation and customization of the custom themes and plugins in wordpress. Programming is my Passion ,Keeping me Motivated inorder to learn new things always, giving me the power of turning your idea into reality. == Along with it I am having 7 years of specific experience as internet Marketer , Promoting the business online , Lead Generation of the Business, On-page, Off-Page SEO. == You can hire me for the Creation and Customization of your Web Applications and E-Commerce Shopping Carts and for doing SEO for your websites and promoting your brand over the internet.

 • sadanand08 Profile Picture

  sadanand08

  Noida,  India

  Professional Summary: • A highly motivated and committed SEO Team Leader with 5+ years experience in IT industry in SEO,SMO and PPC area. Professional Experience: • 5+ Years experience in Search Engine Optimization (SEO), Social Media Optimization (SMO) in major platforms like Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ etc. • From 1st Jan 2011 to 16th July 2015 work as a Team Leader SEO (From 1 Year 6 Moths) in seo company Noida Sector-8 (u.p.). • From 20th July 2015 to 8th April 2016 work as a Team Leader SEO in seo company Noida Sector- 63 (u.p). Keyword Research: Researching the best keywords using keyword planer tools, with less competition and high search volume for Good Ranking of website. Google/Bing and FB Ad creation , (PPC) Pay-Per-Click by Google AdWords On Page Optimization and Off Page Optimization work on high domain authority sites for build backlink. We have also work of App Store Optimization for any type Apps

 • MasterRewathi Profile Picture

  MasterRewathi

  Sojat City,  India

  I am professional SEO expert with more than 7 years of work experience. I am Expert on Best SEO ON Page and OFF Page Optimization, I will help your website to get higher ranking on search engines and drive high quality traffic. I will optimize complete ON-Page and OFF-Page SEO with latest algorithm and guideline of Google. Activities for ON Page SEO :   - Meta Tags creation , - Heading tag Optimization, - Keywords Tag Optimization, - Alt Tags optimization, - Google xml sitemap creation - Google analytics code implements, - Google Webmaster setup. Activities for Off Page SEO :   - Directory submissions, - PDF documents sharing, - Image Sharing links, - Blog discussions , - Top Social bookmarking, - Online advertisements posting. I can provide Detailed SEO Audit report on demand. HIRE ME NOW... Best Regards - Rewathi

 • bassivm Profile Picture

  bassivm

  SAN PIETRO CLARENZA,  Italy

  When he was young, he began to study music, and he attained the post-graduate Diploma in piano at the Conservatory F. Cilea in Reggio Calabria. Since 2003 He was fascinated from the web and he studied HTML, CSS, photoshop, Corel Painter, Joomla cms, prestashop cms, PHP, Drupal cms, Adobe Suite, and marketing. He offer an integrated marketing consulting complete: - market research, study of competitors, business plan, creating flyers, logo, brochures; - Web site developer, web marketing, social marketing, Adwords, Web site ad- ministrator.

 • IndyaInfo Profile Picture

  IndyaInfo

  Indore,  India

  Dear Client, Greetings from IndyaInfotech, Join us!! To get One Stop Solution for Internet Marketing! We have served round about 1500+ Clients across globe for various Multi-lingual Websites with TOP RANKINGS & 100% Satisfactory Results. We offer complete SEO (including On-Page SEO & Off-Page SEO/ Link-Building) processes, which are 100% Ethical & White Hat as per recent search trends & Google Algorithms. We have a Big team of Google Adwords Certified Experts to Create & Manage Google Ads, Bing Ads & Facebook Ads and provide complete solution for PPC including Search, Display, Google Shopping Campaign, Re-Marketing, etc. Our social media optimization solution leverages advanced consumer insights for content that connects to consumer behavior and creates additional value for customers and their businesses. Our In House Team for “SEO – SMO – PPC” Services would like to get an Opportunity to deliver our Mutual Goal ☺ Lets Start! Best regards, KD CEO, IndyaInfotech

 • hdotseoexpert Profile Picture

  hdotseoexpert

  JAIPUR,  India

  Best SEO service Provider Our Search Engine Optimization (SEO) Services is the best way to increase your rankings, traffic and overall visibility in the major search engines (Google/Yahoo). COMPLETE SEO solution --On-page SEO --Off-page SEO Key Features - All White hat SEO - Regular work and Weekly report - Get quality & quantity traffic every month. - 100% Manual submission. - Affordable SEO Services. We are here to prove us with our quality work and within the given time period. We have the team of professional people with us who understand the value of Internet marketing and know how to use all the tools, so that you get popular on web and social media sites and search engines as well. Our focus is to providing excellent seo services at very affordable pricing. Regards Hdot Seoexpert

 • klddev Profile Picture

  klddev

  Chandigarh,  India

  Turn your idea into reality I have worked as a Developer for many years (6+Year)and my skills and experience will prove useful to your work. I've some of the best working forces including myself and we can deliver this project at maximum quality that you expect. Shopify Opencart Bigcommerce Wordpress and Woocommerce Drupal SquareSpace 3D Cart Prestashop Concrete5 Codeigniter Responsive Web Design Skills : ✓ Converting PSD files into Responsive HTML/CSS ✓ Converting PSD files into Bootstrap , Foundation 5 , Sass , Less ✓ HTML5, XHTML (W3c Valid, SEO Friendly) ✓Ecommerce Custom Design ✓ Responsive Design, Cross-browsers compatibility

 • OrganicSEO786 Profile Picture

  OrganicSEO786

  JAIPUR,  India

  SEO, PHP & WordPress Certified Experts.!! We have 5 year experience in SEO, PPC, Online Marketing, Leads Generation. Direct Marketing. We are specialized in complete SEO ON Page and OFF Page. ON Site SEO : - Message me for ON Page SEO task. Off Site SEO : - Message me for OFF Page SEO task. Why Choose Us : 1. Get more noticed in major search engines. 2. Gain attention from high quality clients 3. Save huge sum of money on internet advertising due to organic results 4. Increase your internet exposure worldwide or locally 5. Utilize the latest Google API 6. Obtain more links from supporting sites 7. Your Project Is In Safe Hands. 8. We don’t view you as simply a sale or a client. First we understand your products or services, and then work accordingly. 9. Valuable Support And Maintenance From Staring To End. HIRE ME Now..!!! OrganicSEO786

 • prashushinde9 Profile Picture

  prashushinde9

  Roorkee,  India

  I live and breathe design, development and entrepreneurship. I freelanced my way through university, where I supplemented my computer science & engineering degree with valuable exposure to the development of advanced, real-world web-applications and CRM/ERP systems. We've been working in simple and extensive Website Coding (PHP, MYSQL, , DRUPAL, JOOMLA, DOTNETNUKE, PERL JAVASCRIPT, CSS, HTML & A LOT MORE) ============ Amazon MWS API Experts ========= We are Amazon MWS API experts and completed so many projects using its API I have ready to use API for -- 1)Amazon Orders of seller 2)Amazon Product API 3)Amazon Price API 4)Amazon Repricer 5)Amazon SES API 6)Amazon Product Advertising API We also world wide support for server administration, hosting, server setups, troubleshooting etc. We are having a good qualified team of server administrators available to provide quality support. Our areas of expertise includes: 1. Linux/Windows Administration 2. Amazon Web Services