SEO my Website

Προϋπολογισμός ₱10000 - ₱30000 PHP
Προσφορές 50
Μέση Προσφορά ₱21629
ΑΝΟΙΧΤΌ Ending in 1 day

Get Free Quotes For A Project Like This

Ψάχνετε να βγάλετε μερικά χρήματα;

 • Καθορίστε τον προϋπολογισμό σας και το χρονικό πλαίσιο
 • Σκιαγραφήστε την πρότασή σας
 • Πληρωθείτε για τη δουλειά σας

Προσφορές σε αυτή την Εργασία

 • klddev Profile Picture

  klddev

  Chandigarh,  India

  Turn your idea into reality I have worked as a Developer for many years (6+Year)and my skills and experience will prove useful to your work. I've some of the best working forces including myself and we can deliver this project at maximum quality that you expect. Shopify Opencart Bigcommerce Wordpress and Woocommerce Drupal SquareSpace 3D Cart Prestashop Concrete5 Codeigniter Responsive Web Design Skills : ✓ Converting PSD files into Responsive HTML/CSS ✓ Converting PSD files into Bootstrap , Foundation 5 , Sass , Less ✓ HTML5, XHTML (W3c Valid, SEO Friendly) ✓Ecommerce Custom Design ✓ Responsive Design, Cross-browsers compatibility

 • orchidseo Profile Picture

  orchidseo

  Mumbai,  India

  Dear Buyers, Orchid Web Services is a professional company with experience of more than 5 years with 90+ highly qualified professionals specializing in SEO, SMO, PPC, Link-Building, Design & Development, Copywriting. In short, we master the whole process from creating a website to making it successful. Our expert knowledge of the processes places us beyond our competition. Our team has built a very strong reputation of Offshore Web Development and Search Engine Optimization. SEO done the right way' is our key approach towards the success. Experience in web design along with extensive knowledge of web technologies such as HTML, DHTML, CSS and JavaScript allows us to translate initial visualizations and navigational plans into websites that are validated to the latest W3C (World Wide Web Consortium) HTML and CSS standards. Our client-side skills are further augmented by highly advanced, server-side technical skills on both the Windows and Linux platforms with scripting languages such as PHP, as well as databases such as MySQL and Microsoft SQL.

 • HireSEOExperts Profile Picture

  HireSEOExperts

  JAIPUR,  India

  Hi, I am Shobha Vaishnav; I am providing White Hat Advanced SEO services. Complete On Page and Off Page SEO. Latest SEO technology is better than before. I have started SEO business from the individual worker; Now I have 75+ SEO Experts In my Team. We can handle your website SEO Optimization and show you 100% higher Google first-page ranking within committed time frame. - SEO On Page - More details in PM. - SEO Off Page - More details in PM. Just provide details about your business, we will optimize complete on page and off page checklist, meta tags, title tags, anchor text creation, etc... Why Hire Me: - On-time response, available most of the time to response on freelancer chat - 100% white hat SEO techniques - Affordable monthly cost according to keywords. - Weekly SEO update report. - Easy to communication ​ - I will work honestly and quickly. I am available for Free SEO Analysis report. Hire Me today Shobha Vaishnav

 • ewebzeal Profile Picture

  ewebzeal

  Surat,  India

  Astha Technology is an IT specialized firm that provides quality services relating Search Engine Optimization (SEO), Social Media Optimization (SMO), Pay per Click (PPC), Web designing & web development, content writing, and custom application development. Our main aim is to deliver quality work with the help of creative services that help in growing your business. 1. Search Engine Optimization (SEO) We will boost your website rank with your targeted keywords in famous search engine like Google, Yahoo and Bing. We will do both on page and off page seo for your site. 2. Social Media Marketing (SMO) We will boost your visibility in all social media platform like Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Google+ etc. 3. Pay Per Click (PPC) We will do ppc management with Google Adwords, Facebook and Bing Ads. We will do all keywords research, set up all type of ads, Improve ROI. Our Company is Google Partner company.

 • IndyaInfo Profile Picture

  IndyaInfo

  Indore,  India

  Dear Client, Greetings from IndyaInfotech, Join us!! To get One Stop Solution for Internet Marketing! We have served round about 1500+ Clients across globe for various Multi-lingual Websites with TOP RANKINGS & 100% Satisfactory Results. We offer complete SEO (including On-Page SEO & Off-Page SEO/ Link-Building) processes, which are 100% Ethical & White Hat as per recent search trends & Google Algorithms. We have a Big team of Google Adwords Certified Experts to Create & Manage Google Ads, Bing Ads & Facebook Ads and provide complete solution for PPC including Search, Display, Google Shopping Campaign, Re-Marketing, etc. Our social media optimization solution leverages advanced consumer insights for content that connects to consumer behavior and creates additional value for customers and their businesses. Our In House Team for “SEO – SMO – PPC” Services would like to get an Opportunity to deliver our Mutual Goal ☺ Lets Start! Best regards, KD CEO, IndyaInfotech

 • BestSEOProviders Profile Picture

  BestSEOProviders

  Chennai,  India

  I can help you achieve Google page 1 rankings for the most relevant keywords related to your business, and I'll make sure you will stay there. NONE OF MY CUSTOMERS GOT PENALIZED SO FAR, and none will be, as I am only using the most advanced enterprise level techniques that are in accordance with Google's guidelines. That's why, I am only using manual SEO techniques, which take longer, and require a lot of hard work, but it is a safe way of getting the websites ranked on the first page, and, the most important, also keeping them there permanently. On-Page Optimization: Off-Page Optimization: Feel free to contact or Hire ME for Best SEO Optimization. @BestSEOProviders

 • EDataSolution Profile Picture

  EDataSolution

  Allahabad,  India

  Hi, first of all, I would like to give thanks to all the Freelancer.com staff for this great venture for freelancers and webmasters. I have 7+ years of experience in SEO Filed and have tons of perfect reviews on many other top freelancer websites. Please keep on supporting me and I will continue to do a great job for you. My aim is to become the highest rated quality service provider on Freelancer.com. I have been enjoying SEO and link building for the last 7+ years and have had the privilege of working with many prestigious clients brands around the globe. I believe that the key to success is 110% Client Satisfaction. I can guarantee your satisfaction if you give me the chance to display my technical skills in SEO. I am aware of all the aspects of SEO. I have these services to offer: *Page Optimization Skills *Keyword Analysis and Research *Title Tag Optimization *Meta Tag Optimization *Alt Tag Optimization *Anchor Tag Optimization *XML,HTML sitemap setup *Google Webmaster Setup *MSN Webmaster Setup *Yahoo Webmaster Setup *Social Bookmaking *Robots.txt, Info.txt, rar.xml *Analytics reporting *Froogle Submission (Increase sale with fro ogle product submission) *PPC Campaigns (Ad words, Absence and paid services) *OFF Page Optimization Skills * Search engine and directory submissions *Ongoing SEO research and development *Link Building (One Way & Reciprocal) *Article submissions *Press releases *Social Network Marketing ( Twitter, Myspace, Linkedin etc) *Social Bookmarking ( Digg etc) *Content Writing *Blog Creation and Posting *Article Writing *Press Release writing I hope you will give me a chance to associate with you, and I am looking forward to working with you soon. Thanks for taking the time to read my brief profile. With Warm Regards, Shanti Bhushan Pathak

 • xyzseo Profile Picture

  xyzseo

  JAIPUR,  India

  Hi, Ethical SEO -> Better Traffic -> Higher Sales ->high ranking 250+ reviews we are a search engine Optimization and web designing Company in India. We offer a complete range of search engine Optimization services and packages. Our Aim is to ensure that your website will continue to increase in its rankings, attract more visitors and make more sales through our website optimization, search engine marketing and promotion services. Our main areas of Services are keyword Research and analysis, meta tags optimization, website optimization, web promotion, link popularity building, Directory submission, SEM, Conversion Tracking and Analysis, SEO Reporting etc • complete website and competitor analysis • Comprehensive keyword research • Internal Linking Structure • Title tag adjustments • Press Release Writing and Submissions • High-quality link building • Optimized map and directory listings • Comprehensive Reporting • use white hat method Thanks

 • kbizsoft Profile Picture

  kbizsoft

  Mohali,  India

  I am having 10+ years of programming experience in Developing online E-Commerce stores using Magento and have created / modified custom extensions in Magento. I also have created 100+ approx. websites in wordpress and familier to the creation and customization of the custom themes and plugins in wordpress. Programming is my Passion ,Keeping me Motivated inorder to learn new things always, giving me the power of turning your idea into reality. == Along with it I am having 7 years of specific experience as internet Marketer , Promoting the business online , Lead Generation of the Business, On-page, Off-Page SEO. == You can hire me for the Creation and Customization of your Web Applications and E-Commerce Shopping Carts and for doing SEO for your websites and promoting your brand over the internet.

 • Sandiya Profile Picture

  Sandiya

  JAIPUR,  India

  I am offering White Hat SEO ON Page and OFF Page Optimization since 2011. Complete SEO : - ON Site Optimization. - OFF Site Optimization. Why Hire ME : • Higher rankings for your business on Google • More consistent and qualified traffic to your website • More leads and customers • More calls, emails and sales, increased revenue • Increased brand visibility and awareness Give me a chance to prove SEO Skill at Best Price. Regards Sandiya