Help me with Internet Marketing

Προϋπολογισμός $10 - $30 USD
Προσφορές 19
Μέση Προσφορά $58
ΑΝΟΙΧΤΌ Ending in 1 day

need somebody to promote my blog in social media etc ..is daily work

Get Free Quotes For A Project Like This

Ψάχνετε να βγάλετε μερικά χρήματα;

 • Καθορίστε τον προϋπολογισμό σας και το χρονικό πλαίσιο
 • Σκιαγραφήστε την πρότασή σας
 • Πληρωθείτε για τη δουλειά σας

Προσφορές σε αυτή την Εργασία

 • EDataSolution Profile Picture

  EDataSolution

  Allahabad,  India

  Hi, first of all, I would like to give thanks to all the Freelancer.com staff for this great venture for freelancers and webmasters. I have 7+ years of experience in SEO Filed and have tons of perfect reviews on many other top freelancer websites. Please keep on supporting me and I will continue to do a great job for you. My aim is to become the highest rated quality service provider on Freelancer.com. I have been enjoying SEO and link building for the last 7+ years and have had the privilege of working with many prestigious clients brands around the globe. I believe that the key to success is 110% Client Satisfaction. I can guarantee your satisfaction if you give me the chance to display my technical skills in SEO. I am aware of all the aspects of SEO. I have these services to offer: *Page Optimization Skills *Keyword Analysis and Research *Title Tag Optimization *Meta Tag Optimization *Alt Tag Optimization *Anchor Tag Optimization *XML,HTML sitemap setup *Google Webmaster Setup *MSN Webmaster Setup *Yahoo Webmaster Setup *Social Bookmaking *Robots.txt, Info.txt, rar.xml *Analytics reporting *Froogle Submission (Increase sale with fro ogle product submission) *PPC Campaigns (Ad words, Absence and paid services) *OFF Page Optimization Skills * Search engine and directory submissions *Ongoing SEO research and development *Link Building (One Way & Reciprocal) *Article submissions *Press releases *Social Network Marketing ( Twitter, Myspace, Linkedin etc) *Social Bookmarking ( Digg etc) *Content Writing *Blog Creation and Posting *Article Writing *Press Release writing I hope you will give me a chance to associate with you, and I am looking forward to working with you soon. Thanks for taking the time to read my brief profile. With Warm Regards, Shanti Bhushan Pathak

 • fayzaalaam Profile Picture

  fayzaalaam

  Barisal,  Bangladesh

  ►►▬ஜ۩۞۩ஜ▬◄◄ Hi,everyone, Are you looking for an experienced SEO & Social Media Marketing Expert? Do you want to promote your Business & Sales via Social Media? Do you want to gain your Business Goal? Do you want to get 100% Real, Organic, Natural & Targeted Likes/Followers as well as Engaging them? Do you find out someone who've highest level of professionalism, best quality in service & strong communication skill? My ultimate goal is not only for money but also it's client satisfaction and maintain long-term relationship. I am Hardworking, quick learner with good communication skill. I have professionalism, speed and accuracy in my work. I'm a person who enjoys challenges and seeking opportunities to learn and improve my skills. I believe that these experiences and knowledge helps me to make myself valuable as an SEO & Social Media Marketing expert. Clients satisfaction is Fayza Alam's "MOTTO" Once you hire Fayza, She wont let you go on The Quality Terms. ◄Thank You►

 • jhumamoral Profile Picture

  jhumamoral

  khulna,  Bangladesh

  I am Jhuma moral Social Media Marketing expert. Expertness and honesty is my goal.I am doing all kind of social media marketing.Specially I have more experience on Facebook /Twitter/instagram /Pinterest /Youtube Marketing. I can give you real and active like/Followers/ Subscribe/ Views inworld wide ,USA ,Canada any targeted country. My main target is customer satisfaction. So you will be satisfy 100% after complete the project. Will be done your project on time, No delay or holiday. I am doing 16 hours in a day and 7 days in a week.thanks

 • saurabh121 Profile Picture

  saurabh121

  Lucknow,  India

  We are Website Development and SEO Services with having 5+ years of experience in Website Development, Internet Marketing & Search Engine Optimization. We are aware of all the latest updates of Google (Panda and Penguin) and go according to them. We can assure you top 10 listings in for given keywords of your site. Why us: o More than 5 years of experience o Over a 1000 sites optimized o Dedicated Account Manager o 5 People Quality team to ensure high standards o 24/7 Customer service More than 90% client retention rate. None of our clients was ever penalized in any Google algorithmic update (Google Panda, Google Penguin). Thanks

 • Adminsuport Profile Picture

  Adminsuport

  Dhaka,  Bangladesh

  Hi, My name is Mithun and I have 1 years of experience in Customer Support, Web Research & Data Entry. My goal is to provide 100% quality communication, work and professionalism. I guarantee all work will be kept in strict confidentiality. Here are my skills:- Tier I & II Customer Support Expert Troubleshooting skills on Windows & Office platforms Expert Ticketing Management on Zendesk, Zoho CRM, GrooveHQ, FreshDesk & OSticket, Salesforce Email Scraping Email Management Data Scraping from YP and etc Data Entry in Shopify, Salesforce, Magento, Wordpress Linkedin Data Collection Google Docs, Google Drive & Gmail Data Collection and Creation PDF to Excel/Word. Thank,s

 • top1ongoogle Profile Picture

  top1ongoogle

  jaipur,  India

  TOP1ON google is a global provider in the WEB development,SEO,SMO industry. Our main focus on cost effective and high value solutions to all of our clients. We have built a team culture that is focused on client satisfaction and driven by our client needs. Mobile SEO,SMO has become a inevitable part of the industry with increase traffic. We have a team of Talented developers who can create customized traffic by taking care of audience needs. TOP1ONgoogle offer innovative WEB development that increase productivity and generate high profits for clients. What makes us unique among WEB Development Companies? Our Ability to handle a project from your idea to an amazing WEB development. We make it and we launch it. • Build a Brand Image • High quality of work • See long term association • 100% customer oriented • Higher conversion rate On Page OFF pageSEO Optimization: • Crawler Compliance Implementation • Google XML Sitemaps • Google Analytics • Optimizing Title Tags and Meta Tags

 • ewebzeal Profile Picture

  ewebzeal

  Surat,  India

  Astha Technology is an IT specialized firm that provides quality services relating Search Engine Optimization (SEO), Social Media Optimization (SMO), Pay per Click (PPC), Web designing & web development, content writing, and custom application development. Our main aim is to deliver quality work with the help of creative services that help in growing your business. 1. Search Engine Optimization (SEO) We will boost your website rank with your targeted keywords in famous search engine like Google, Yahoo and Bing. We will do both on page and off page seo for your site. 2. Social Media Marketing (SMO) We will boost your visibility in all social media platform like Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Google+ etc. 3. Pay Per Click (PPC) We will do ppc management with Google Adwords, Facebook and Bing Ads. We will do all keywords research, set up all type of ads, Improve ROI. Our Company is Google Partner company.

 • mvikram14 Profile Picture

  mvikram14

  New Delhi,  India

  Hi , Result Oriented White hat SEO Service as per Google latest update (Penguin etc) for Organic and Google Local Ranking TOP Rank Trusted SEO Freelancer since 2006. Offer White hat SEO Service as per Google latest update (Penguin etc). Why you worked / Hire me - **Last one year 5 ***** Quality of work and 5***** Expertise. Rating given by Clients * TOP Rated Trusted SEO provider since 2006 * 10+ year SEO Experience * More than 900+ positive feedback from clients * More than 1500 satisfied Clients * Completed SEO for more 5000 Website * Mostly website on 1st page * White hat SEO ? * Never bad effect on website * High ROI • Industry Experience - mvikram14 expertise cover a wide range of industries, some of which include the Automotive Industry, E-commerce industry, Shopping site , Jewelry, Clothing, In short mvikram14 have more than 100 industry • Country Experience -I have dealt with business owners from USA, United Kingdom, Canada, Australia

 • rocph Profile Picture

  rocph

  General Trias,  Philippines

  I am Affiliate & Digital Marketing Manager and been with the work at home career for 7 years. Currently, I converted it to legal business called ROC.PH in my small home office and serving few local and international clients for affiliate marketing. In my skills, I formed a dedicated team which can be handled the project in timely manner. http://www.roc.ph/case-studies/ - Shopify and Bigcommer Expert Certified Partner - Web Designer (wordpress, landing page, bootstrap, html) - Graphic Designer (photo editing, logo, banners, 3D and etc) - Mobile App Developer (ios & android) - Writer - Certified Social Media Professional (Hootsuite Certified Professional & Higher Education Lecturer) - Data and Web Research - Community Team (Sales, Customer Services, Billing & Collection) I'm excited to know more information about your goals. Looking forward to discuss it with you

 • distilledinfo Profile Picture

  distilledinfo

  Indore,  India

  Distilled Info a GOOGLE PARTNERS status certified SEO company - SEO, PPC, SMO, ORM, Analytics, Lead Generation ----- We are SEO Level 3 Qualified & Certified - Highest Level on (Having Top 3 Rank) ----- Premium Freelancer Member 8+ Years of Corporate Experience 20+ Reviews & Counting 10+ Recommendations ----- Adwords, Analytics, Google Shopping, You Tube Ads Certified SEO/SEF/SEM/SMM/SMO - Google Adwords Certified Expert - Google Analytics Certfied Expert ----- SEO Practices: WhiteHat only Analytics & Webmaster Tools to track Performance Weekly Reports On Page + Off Page ----- PPC Practices: Goal Oriented Results Conversion Tracking + ReMarketing Best Practices like Proper Ad Grouping, Extensions, Negative Keywords Analytics Linking ----- SMO & Analytics User Engagement Bounce Rate Analysis, Goal, Event & Conversion Tracking