Σε Εξέλιξη

Photo to Anime / Manga Style Poster -- 2

Take a selection of people photos and convert them into manga style characters. Then take those characters create a Manga/Anime style poster. The characters will grow over time so the idea is for the poster to cater for adding in new characters in future.

Ικανότητες: Εικονογράφηση

Περισσότερα: draw manga anime body, draw manga anime download, style phpbb3 anime, anime photo database, manga anime drawing hands, manga anime illustrator, draw manga anime drawing tutorials, pic anime photo, training manga anime, draw manga anime bodies different angles, anime photo, avatars load different photo time, style vbulletin anime, manga anime blender, jobs writing manga anime

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 4 αξιολογήσεις ) London, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #12182514