Κλειστό

Get Help from a Handyman

I have a very interesting project and would like engineering / factory type model making or such, assistance by a bright, lateral thinking, creative, and results focused person who is creative and can help make prototypes (example welding, metal forming, engineer workshop, or handyman 'shed' with all the tools), with view to production. I would like to hear from such a positive potential colleague. Thank you.

Δεξιότητες: Γενική Εργασία, Τεχνίτης, Παραγωγή

Τοποθεσία: Melbourne, Australia

Δείτε περισσότερα: help get clicks survey, get programming online help, get programming help, get help writing book, get help website content, get artist help

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Australia

ID Εργασίας: #12011857