Ακυρώθηκε

Build a Website

Its a dashboard which interacts with Data base and shows the results in form of tables and charts.

Ικανότητες: ASP.NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, HTML

Περισσότερα: dashboard charts, build data base, need website build data base, build enquiry form website free, build calculator form website, website template estimate form flash, poker website build, graphic design tables charts, parsing website search results, website design evaluation form, build online form database, build registration form web design

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #7584212

5 freelancers are bidding on average ₹42265 for this job

IslamMinhajul

Hi I am working on Dot Net from 15 years and created many applications/websites using this tech .....

₹21000 INR σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.5
tarek0z

Hello , can you please tell me more about your project ? I am available on chat .

₹65263 INR σε 40 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.9
BitSDestiny

I am 8+ Years of Experienced Software Developer. ASP .Net , C# , VB .Net , Visual Basic, Excel VBA , MS SQL Server , MYSQL , Oracle , MS Access, Crystal Report, Telerik , Bootstrap , HTML 5 , CSS , Java Script are my Περισσότερα

₹40000 INR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.2
vinodameta24

Hi...greetings fron [login to view URL] believe in quality services. we will definitely do your work within 35 days.

₹61727 INR σε 35 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Baraiya

Hello i am 2+years of experienced software developer. you can visit my portfolio for my details & visit [login to view URL] website dashboard If you like that then come on chat & send me our details lets Περισσότερα

₹23333 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0