Κλειστό

Build an Online Store

my project name is ONLINE LEAVE RECORD MANAGEMENT SYSTEM . In this we can apply online leave . make CREDIT RECORD,DEBIT RECORD,LEAVE LEDGERand LEAVE STATUS.

Ικανότητες: CSS, HTML, J2EE, Java, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: online project management system sql, leave application project management system, human resource management system source code leave management net, online leave application management system freeware php, store management system online, mean pay credit debit card ebay, online store management system, vbnet 2005 online leave management system, download free online store management system

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #8660753

25 freelancers are bidding on average ₹48594 for this job

madhavdutta

Hello, Hope you are doing great, I have gone through your project description. I can understand that you are looking for ONLINE LEAVE RECORD MANAGEMENT SYSTEM therefore I am looking forward to discuss and move ahead. Περισσότερα

₹154639 INR σε 30 μέρες
(176 Αξιολογήσεις)
8.6
trustus

Hello, Let us discuss the project in detail. Our Expertise is J2EE: 1) Frameworks: Struts, Spring , Hibernate ,Groovy/Grails, Lucerne, Quartz, Ant, , Cruise Control, jUnit, DbUnit, Mybatis, JPA 2) Web Technolo Περισσότερα

₹26315 INR σε 10 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
7.5
sritechnocrat

Hello  Sri Technocrat will provide fully interactive website for your project. As per the detail, Sri Technocrat will provide three template functional schemes and sample pages to make your choice for layout. It will Περισσότερα

₹33333 INR σε 20 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
7.1
lassoarts

we are able to make website with all platform. and will surly make your site with your requested platform We also offer unlimited revision to get it done, and do suggest good platform we have skills to customizat Περισσότερα

₹26315 INR σε 10 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
6.8
myecodes

A proposal has not yet been provided

₹33333 INR σε 10 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.7
Webicules

Hi Neha Hope you are doing well !!! Have read your requirements. And certainly we can help you design and develop online store for leave record management system. We are group of people of highly trained, experie Περισσότερα

₹13157 INR σε 7 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.3
prasenjit05

We are a small company working as an .net, desktop, android and ios .net developer for last 2 years with skills in CEH, CHFI, ECSA/LPT, ECIH. My previous work experiences of Android Apps: Restaurant e-Menu card. andr Περισσότερα

₹22222 INR σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.4
paulprabhakarand

Hi, I have this application readily available, it has all the features mentioned by you, please loot at this program and let me know , when do you require a demo. Thanks Paul

₹27777 INR σε 20 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.2
fayyazjay

Hello, I am Java developer with 8 years of expereince. I very proficient with Java, JSP, Spring , hibernate, JDBC and other J2EE technologies. You can see a prototype of my work at www.beautywonder.net. I would be Περισσότερα

₹27777 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sreejeshonchiyam

A proposal has not yet been provided

₹41666 INR σε 120 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sebasiby

I have already worked in a similar project for my current institution's store and they are satisfied with the system. I assure you that you will be satisfied with my work.

₹27777 INR σε 12 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sivaakurati

A proposal has not yet been provided

₹33333 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jagirbuch

I have good knowledge in Core Java , J2EE , Spring MVC , Hibernate . I will complete this project in time.

₹16666 INR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
chamilmadawa

maintain database with current data and develop web site with PHP and CSS. each user has separate account and maintained by username and password. main log will display the CREDIT RECORD,DEBIT RECORD,LEAVE LEDGER and L Περισσότερα

₹23332 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vikramsri87

Hello, I can complete this project within a month I will give you the project with these Operations, 1. User can register 2. Login Check 3. Apply for Leave 4. HR Team can view the leave application and they Περισσότερα

₹21111 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pvvnarayana7

Hi buddy, it requires to discuss the the requirements with you so that u will get better and effective application.

₹500000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
engadamki

Hello I'm Adam work as software developer holds a bachelor's degree in software engineering I work mainly Java software developer I chose Java specifically, because I love this language specifically, and I feel en Περισσότερα

₹27777 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yassoftin

A proposal has not yet been provided

₹20000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sandeeppatel7790

A proposal has not yet been provided

₹16666 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ptdung0312

Đề xuất vẫn chưa được gửi

₹27777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0