Κλειστό

I want websites that will have three functionality...1-a social media section(just like facebook) 2-a forum section just like ([url removed, login to view]) and 3- an educational amd achieve section like ([url removed, login to view])...it will also come with a mobile chat app just lik

29 freelancers are bidding on average $1619 for this job

webbookstudio

Hello, my name is Olya. I got acquainted with Your description of the task, ready to create Your website as soon as You need. However, I shall discuss about the requirements and functionalities in details to have a b Περισσότερα

$600 USD σε 20 μέρες
(117 Αξιολογήσεις)
7.9
workspaceit

Hello, I m Tahsinul Alam, completed Masters in Software Engineering now working as one of the project manager of Workspace Infotech, software/Outsourcing firm located in Dhaka, Bangladesh. We have 13 different team Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.4
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
7.2
espsofttech

Hello, Hope you are doing well. I have gone through your project requirement. I can build this website with required three of functional features as per your needs with great perfection in timely manner. I have 5 yea Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
7.1
eagleblackdesign

Hello! We are a professional team of php/mysql/js/html developers. We have huge experience in creating apps and scripts from scratch or modifying existing ones. Please provide more details about your project. We are a Περισσότερα

$750 USD σε 14 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
7.1
yogeshssanwal

Hi there - My name is Jhalak. I’ve read your [url removed, login to view] team has 4 years experience designing and developing mobile apps and Websites.I would approach your project by starting with wireframes and getting the site complet Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(180 Αξιολογήσεις)
6.7
RaybirdDesigns

This is a serious bid. The types of systems you are trying to integrate are extremely sophisticated and will require an expeirenced designer to create a special flow system to help users navigate throughout the site

$27777 USD σε 10 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
6.5
technovicinity

Hello, First of all, its my pleasure to bid on your project, I have gone through your requirements. We are a highly skilled team to provide you the best experience. We are ready to work on it as soon as you will awa Περισσότερα

$500 USD σε 15 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
6.3
WorldOfSolutions

Hi there, Myself Sohail , we are professional Software Engineer team with 5 years experience in making Websites Mobile App Development and Software's development field. Please visit our portfolio for accomplished pr Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
6.3
$555 USD σε 10 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
6.1
AdeelAslam4

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
6.0
WorkXpressPaaS

Hello! We are a US company with an established 15-year history developing custom cloud based applications for a diverse client list, ranging from small business to enterprise-level. At WorkXpress, our top concern i Περισσότερα

$3298 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.7
$555 USD σε 10 μέρες
(141 Αξιολογήσεις)
6.7
guptajiwebmaker1

Hi There, I am a WordPress, PHP, HTML5, Bootstrap 3, CSS, MySQL, JavaScript, Ajax expert with 8 years of experience. I am a Webmaster having proficient knowledge and years of working experience in WordPress a Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.7
artraptors

Hi, I can do it easy. I am professional web designer and developer with 15 years international experience. Feel free to contact me as soon as you are ready to start so we can discuss details.

$555 USD σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.8
kripanidhi

We build simple to big Online Stores ,complex Billing Management System , Order management System , Inventory or Stock Management System,ECommerce,Media Sharing ,Video chat ,Social Network,Tour & Tourism , Restaurant Περισσότερα

$555 USD σε 7 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
5.4
RubyOnRail

Hi,I have gone through your project description. I could be confident if we can proceed towards more discussion. I am an individual developer and you will be working directly with me if we proceed work on this project Περισσότερα

$777 USD σε 15 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.7
codetechservices

Hi , Our team have vast experience in Web Design and [url removed, login to view] are more concerned with providing best quality work and client satisfaction. We are working on lot of HTML5, CSS , cakePHP ,Javascript , different Περισσότερα

$748 USD σε 20 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.0
phonedroidapps

Greetings, WE WILL DO THIS WORK AS PER YOUR REQUIREMENT AND EXPECTATIONS. With the experience of over 1600+ web development projects including ANDROID , iOS , WEBSITES , WEB APPLICATIONS AND SOFTWARES we are the fa Περισσότερα

$515 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
6.2
degee147

Hi, I'm Ken Waribo. Let me introduce me as a hard working and passionate Developer who loves to achieve beautiful looking end product of targets set forth. I read through your project description and can see you nee Περισσότερα

$777 USD σε 30 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.7