Κλειστό

I need a new website

17 freelancers are bidding on average R$173 for this job

onlineshine

NO UPFRONT PAYMENT REQUIRED..! We shall develop a Professional Website as per your requirement with good look & feel. We are a team of 100 developers each having an experience of more than 7 years. We design temp Περισσότερα

R$721 BRL σε 7 μέρες
(238 Αξιολογήσεις)
8.4
imwebdesigner

Hi - My Name is Nitin Gupta. I’ve read your project brief and can see that you need a new website design and build for your small business. I have 8 years experience in designing and developing websites. I would approa Περισσότερα

R$200 BRL σε 8 μέρες
(466 Αξιολογήσεις)
7.8
BlinkBestTeam

Dear Project Owner, Greetings...!! We can have quick turnaround over this. To check our capability you can see our recent Example:- [login to view URL] [login to view URL] http://worldwideba Περισσότερα

R$666 BRL σε 7 μέρες
(140 Αξιολογήσεις)
6.8
durgesh8527

Hello buyer, I have more than 7 years experience in Web Design & Development. Dedicated to Wordpress, Joomla, HTML5, CSS3, E-Commerce-Websites, PHP, MySQL and Responsive design. Lets discuss more on chat window. Po Περισσότερα

R$75 BRL σε 1 μέρα
(71 Αξιολογήσεις)
6.4
JUSTDIGITALPVT

Greetings, I have read the description and understood your requirement. Looking forward to start the work right away, further if you would like to add anything we can discuss over chat. Regards, Ameer

R$75 BRL σε 1 μέρα
(126 Αξιολογήσεις)
6.2
nishthamarwaha

Hey There! I have read your job description in detail and would like to apply for it. I find myself eligible for this job since I am having 7 years of extensive experience in Website Development and Designing. I a Περισσότερα

R$75 BRL σε 1 μέρα
(30 Αξιολογήσεις)
5.5
microwebtechs

READY FOR START WORK IMMEDIATELY... I am very much interested to work in your project. i have 6 years experiences in website design and website development. i am expert in Wordpress, eCommerce, woocommerce, magento, Περισσότερα

R$60 BRL σε 0 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
5.8
subratawsk

Hello, We understand your requirement. We will be providing you with a Professional WordPress website for your site with advance option panel to manage your website. We are experts in theme and plugin development a Περισσότερα

R$115 BRL σε 8 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.9
akrontechnohub

Hi There! As we go through your requirements, you are Looking for web development. Let me discuss with my team then we will give you perfect time and cost for entire work. We have good professional development te Περισσότερα

R$350 BRL σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.7
shahjahansiraj

Hi I have long experience in this field. I can provide you perfect solution. I can work full time or part time for you. Hope to meet you and discuss please. Thanks

R$78 BRL σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.8
chapter247

Dear Hiring Manager, Hi, How are you..? I have carefully gone through your job posting on "I need a new website" and I am ready to work with you. I have 5+ years of web development experience with great projects Περισσότερα

R$90 BRL σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
2.2
simonakraseva

I am a web developer for 6 years. I have the necessary skills and experience in website design and building. I'll be glad to work with you!

R$85 BRL σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.7
risteblazeski

i work with google adsense in wix and wordpress.. i can make you a simple web site..also i can create and logo for your website

R$75 BRL σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
natpukarthi

i will do what u need

R$70 BRL σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aqibdeveloper4

Sir tell me which kind of business is that like e commerce or fashion site.........I've have some designs in bootstrap and etc tell me what u need on aqibdeveloper4 @[login to view URL]

R$60 BRL σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SherazAhmedAwan

hello sir hope you have a good day! you can see our portfolio at [login to view URL] and i am pretty much interested in your given task. can we discuss it further over the chat ?

R$65 BRL σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
techcrunch2

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have Περισσότερα

R$78 BRL σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
R$78 BRL σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
R$75 BRL σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0