Κλειστό

I need to make a catologe for my products

41 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $37 γι' αυτή τη δουλειά

DezineGeek

Good day, We can do this project for you!!! Make an impact with the top notch design; we are ready to work on your project. We offer professional services of innovative graphic design at a very reasonable price. O Περισσότερα

$65 CAD σε 1 μέρα
(2464 Αξιολογήσεις)
9.2
ambalaonline1

Please mention the size and number of pages to be designed for the brochure. Also kindly suggest will you be providing the content and the images for the same. Also please share your company profile Take a glance at p Περισσότερα

$100 CAD σε 2 μέρες
(643 Αξιολογήσεις)
8.1
deziner313

Let’s start for the Dezine Elegancy! We are ready for your project!!! Please check our portfolio in the provided link. [url removed, login to view] • 100% self-created designs with unlimited r Περισσότερα

$50 CAD σε 1 μέρα
(599 Αξιολογήσεις)
7.4
swsindia

Hi, I have expertise in Graphic design, illustrator,Photoshop,corel draw,Flash designer, Maya, Max, After Effect, 2D & 3D design,modelling,rendering and Animation. I can design brochure f or you as per your r Περισσότερα

$36 CAD σε 0 μέρες
(507 Αξιολογήσεις)
7.2
navyaarts13

Hi, I have read Your Graphic project description. I will Provide you with Great Options in less than 12 Hours. You can check my freelancer portfolio for my previous top quality work. I am here for long term w Περισσότερα

$23 CAD σε 1 μέρα
(325 Αξιολογήσεις)
6.8
digitalartsguru

Hi. I am a freelance Graphic designer having more than 10 years experience and worked in a Graphic designing company for full time as a Senior Designer. Since I found [url removed, login to view] I started to work at home and I Περισσότερα

$30 CAD σε 2 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
6.4
eyenetindia

Hi, I have read Your project description. I will provide you work according to your requirement. You can check my Portfolio here, [url removed, login to view] to see my previous work and feedba Περισσότερα

$35 CAD σε 5 μέρες
(200 Αξιολογήσεις)
6.5
vectorstudios

Okay, the brochure you need designed for your products Can be done. But since you've provided fewer details on the required brochure, i guess more custom preferences involve here. So, it can't be done without understa Περισσότερα

$30 CAD σε 5 μέρες
(166 Αξιολογήσεις)
6.3
superiar

Hello, Ohk got it, I have gone through project description,I would like to discuss to clear my understanding of requirements. I can share some latest design samples.I am ready to start. Kind Regards, Superiar

$55 CAD σε 3 μέρες
(204 Αξιολογήσεις)
6.4
gina999

Creative Brochure Designer Here. ************** Quality work is guaranteed else Don't PAY. ****************** check brochure design portfolio and profile: [url removed, login to view]

$30 CAD σε 0 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
6.3
LetsDezign

Greetings! Get your product brochure designed PROFESSIONALLY and with CREATIVITY. Expert designer is ready to present the best designing service, I assure you quality results right according to your requirements. I a Περισσότερα

$50 CAD σε 1 μέρα
(124 Αξιολογήσεις)
5.9
yogeshssanwal

I am Yogesh sanwal, 5+ years experienced in website and e-commerce development using PHP/MySQL and Internet Marketing. Take a look to my last work: [url removed, login to view] [url removed, login to view] http: Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(69 Αξιολογήσεις)
5.7
umesh655

Hello, Thank you for the opportunity to submit a proposal for your job post. I am ready to start this project now and can send you great designs and unlimited revisions, edits and corrections if any. We Περισσότερα

$39 CAD σε 1 μέρα
(119 Αξιολογήσεις)
6.0
designsJCA

Sir/Madam.... We offer UNLIMITED REVISIONS for this project, to design a catalog, and we have done similar works before ---->PLEASE REFER OUR PORTFOLIO for the past work. Please send us a private message and we Περισσότερα

$29 CAD σε 2 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
5.4
AllenBrent03

Hello. I'm allen brent from the Philippines. I work 7-12 hours a day. I've seen and attracted with your posting and I'm up for the challenge. I have a team of photographer, Graphic Designer, Skilled Artist 3d and 2d wh Περισσότερα

$30 CAD σε 1 μέρα
(35 Αξιολογήσεις)
5.6
sauravT

Greetings, Myself Saurav From India. I am a freelancer working with many clients all over the world. I always give unique, Best, Original work to my clients with unlimited revision because I believe that My cli Περισσότερα

$35 CAD σε 1 μέρα
(76 Αξιολογήσεις)
5.1
$222 CAD σε 13 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.1
a1services

Dear, sir/Mam My name is Aisha. I’m India based professional graphic designer. I have well experience in this field for 5+ years. I have expertise in catalogue design. There will be no delay in my work. I can do Περισσότερα

$45 CAD σε 2 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
5.4
dhirajjha2000

Hey i am a art directer of 15 years of experience, i am new at free lancer but not at my job, you can check my profile here or visit my wix at [url removed, login to view] i have designed logos for m Περισσότερα

$66 CAD σε 0 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.8
articreations

Hi, I have read Your project description carefully. I am very interested in your project and also I am ready to start immediately. I will give you high quality and fast work. I will deliver you project timely and Περισσότερα

$12 CAD σε 0 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
5.4