Ολοκληρωμένο

need a few pages added to wordpress site

Ανατέθηκε στον:

shailendra041090

hi i can create pages to your wordpress website. I start the work now only. Please provide me detail and link of your website.

$10 USD σε 1 μέρα
(157 Αξιολογήσεις)
6.3

44 freelancers are bidding on average $29 for this job

DezineGeek

Good day, We can do this project for you!!! Make an impact with the top notch design; we are ready to work on your project. We offer professional services of innovative graphic design at a very reasonable price. O Περισσότερα

$87 USD σε 1 μέρα
(3226 Αξιολογήσεις)
9.5
designcreative1

Hi, Thanks for your valuable time. I have 5+ years experience in WordPress Website Development and Search Engine Optimization (SEO) and worked with clients from various parts of the world. We will create best a Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(306 Αξιολογήσεις)
9.4
niravvirani17

Ready to do your work i will give you best and fast work.................................................................................................................

$34 USD σε 1 μέρα
(694 Αξιολογήσεις)
8.2
sweta2317

4 text pages is clear. but what about the design of those pages? we can confirm job after looking at the design. thanks ========================================

$34 USD σε 1 μέρα
(510 Αξιολογήσεις)
8.4
jxsarwar

Hi, I can do this job within few hours. I am expert WordPress developer. You can check my work here: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Regards, Rick

$35 USD σε 1 μέρα
(395 Αξιολογήσεις)
8.3
OP3NSOURC3

Hi, Ready to start right away, let's discuss this a bit more please :) Please check my profile, I have 100% completion rate, 100% on time and 100% on budget statistics... Recent Work: http://www.sd-charte Περισσότερα

$54 USD σε 2 μέρες
(212 Αξιολογήσεις)
8.2
sismaster

Hello sir, Greetings !! We have a team of 8 full time, dedicated developers and designer having expertise in Wordpress, Core PHP, Magento,iPhone, Android, Joomla & eCommerce. We have 6 year of experience in we Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(531 Αξιολογήσεις)
7.7
avocationinfotec

In Our Service Package of the project we will provide you the following things: 1. After completing the project we will provide you Backend Maintenance Documents that will help you to manage your website by yoursel Περισσότερα

$10 USD σε 0 μέρες
(267 Αξιολογήσεις)
7.7
digiwebcreators

Respected Employer, I am wordpress expert and interested to add pages to website. I want to discuss the job with you. Let’s have a quick discussion over the chat and get started. I have 10 years of experience in we Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(403 Αξιολογήσεις)
7.5
richestuser

Hi, I have great working experience with Designing & developing. I will provide you unlimited revision. I am always available on freelancer I will give you update regarding your project after every two hours d Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(238 Αξιολογήσεις)
7.2
annsys

Hello I am ready to add 4 text pages to your wordpress site. I can start the work. It will be completed immediately. Thanks Jack

$15 USD σε 1 μέρα
(512 Αξιολογήσεις)
7.3
AxonTech

Hello, Recent developed Wordpress websites: 1) [login to view URL] 2) [login to view URL] 3) [login to view URL] 4) http://projects.t Περισσότερα

$75 USD σε 2 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
7.4
$25 USD σε 1 μέρα
(148 Αξιολογήσεις)
6.7
desireds

Hello sir/madam , We have good experience of PHP,JOOMLA,HTML,HTML5,CSS, Ajax,jquesry,JavaScript,Mysql,Graphic Design,Website Design, Android, mobile application,Photoshop, Banner Design ,Flayer mail,Logo Design, joom Περισσότερα

$20 USD σε 0 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
6.5
agnitiosoftware

Hello, We feel glad if you please come over private chat for further discussion. Let me assure you first that we have very skilled and experienced designers team who are working with the excellence from last 10 y Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(172 Αξιολογήσεις)
6.6
codecrunchinfo

Hello sir you need to 4 information page into wordpress ? Please reply me I can do it very well Thanks CodecRUNCH iNFOTECH

$24 USD σε 1 μέρα
(57 Αξιολογήσεις)
5.9
$15 USD σε 1 μέρα
(101 Αξιολογήσεις)
6.0
$25 USD σε 1 μέρα
(43 Αξιολογήσεις)
5.9
$25 USD σε 1 μέρα
(83 Αξιολογήσεις)
6.0
sharwan47

Hi, I am having 5+ Years of experience in WordPress development. And Professional designer.I can help you to create web sites and app in HTML5. I make you sure for quality work Please have a look at some of my w Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
6.0