Ακυρώθηκε

design lading page

27 freelancers are bidding on average $208 for this job

Risalat1

Ready to start work with you, would like to discuss it further, let me know if you are free to discuss it thanks

$300 USD σε 5 μέρες
(279 Αξιολογήσεις)
7.6
malviyamanish

Dear Client , We gone through project description We are Really intrested to do work with you , We are Web & Software development company having more than 8 year experience in Software development we totally commit Περισσότερα

$200 USD σε 2 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
6.8
INFINITYADVERT

{ FIRST DRAFT WITH IN 2 HRS} hi I have read your requirements and I’m pretty confident that I will be able to get your work done within the given time your requirements conclude. I am very keen to discuss furthe Περισσότερα

$144 USD σε 0 μέρες
(190 Αξιολογήσεις)
6.2
foyezullah71

Hello, This is Foyez Ullah. I am a professional web designer & Developer. I have 4 Years experience in web design. I have excellent experience in html5, css3, jquery, javascript, responsive with twitter bootstrap, Wo Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.1
einnovention

Hi! While reading your project description, It’s proud to say that I can demonstrate my professionalism on the highest level. I am ready to assist you day and night, 24/7. Your queries/questions will be answered promp Περισσότερα

$105 USD σε 3 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
5.8
CreativityHub

Hello mate! Please contact with me then I can show you my portfolio. I'm professional web designer and developer. I have read your post. I am interested to work with you. I can build your website in a professional and Περισσότερα

$590 USD σε 3 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
5.6
TheVisionColor

Hello mate! I have read your project with briefly; yes I'll design the highly professional and eye catching Landing page for You. I have 6 years experience in graphic design. I assure you'll get what you're looking fo Περισσότερα

$83 USD σε 1 μέρα
(85 Αξιολογήσεις)
5.4
idesignwork

Hi, I just read the job description and would like to chat with you to understand your requirement that you want in the site. I have good skills in web designing and development. Sample of sites I designed and d Περισσότερα

$120 USD σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.2
$177 USD σε 5 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
5.3
devdizz

Hello there, There is no attechment. Please send PM I am expert developer having 4 years of experience. I have done many projects on freelancer and another portal. Let's discuss more in chat. waiting for your re Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.9
mohsinhassan63

Hey sir, i want to discuss about job please hit me up in the chat, before you are awarded. I'm ready to start immediately, Please contact me and let's get this done! If you like my work then we can work long term:) Tha Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
5.4
ariif89

Hi there, I can deliver a landing page designed for web and mobile version of your website within 4 days. i will deliver PSD file along with wireframe. I would like to discuss more over PM about your Project. Περισσότερα

$222 USD σε 4 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.4
qasaryome

I will design your landing page professionally, I have 10+ years experience in web development, you can see my portfolio ,here is my company web site, [login to view URL] Contact with me for any type of Περισσότερα

$133 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.3
Maplegroupcom

Hi, I have read your project description Please give me chance to work for you. . I can design landing page for you as per your requirement. I will sure give you good quality, creative and soon work. You can Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.5
santanu1122

Hi, i can start ur work right now and can complete with the deadline what i have given to u. Please check review which is the most efficient way to judge me on https://www.freelancer.com/u/santanu1122.html

$444 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.6
GuruDave

Hi,I am a professional Developer and i am sure that i will make your landing page professional.I have doubt:Do you want landing page in "WP" or in "HTML5"? I have completed many projects here and have best [login to view URL] Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.1
mohsinhassan90

Hi, for your Company I Will Design an Eye catching and Astonishing Website Responsive, Having a Modern Look and Functionality just 88$ for the whole Project, Hope this Price is Quite Reasonable For you. You will Re Περισσότερα

$88 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.7
hossaincse2

A proposal has not yet been provided

$222 USD σε 7 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.5
mahmood006

Hi, I have read your requirements and I can build a wordpress website and please attach your previous landing page. I am a Senior Web Designer & Developer and i have more than 7 years of experience in UI/UX Desig Περισσότερα

$655 USD σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.7
infowider11

Hello, Hope your doing well. I m a Web Designer cum Developer with 7 years' of experience.I just go through your requirement. I m showing interest in this job because i have good knowledge of Mobile Jquery, W Περισσότερα

$122 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.7