Ακυρώθηκε

Website for Freelancer Biology Tutor where students can book and pay for a class with me!!! -- 2

I need you to design and build my personal website. I am Self-employed freelancer into Online tutoring of Biology Subject so want a very simple website. This website will only be used by me individually.

I need a website to potray my Profile and achievements and where students from all over the world can book or request for a class with me.

Payment to me from students should be possible with debit or credit card or PayPal.

I want simple blog along with my website.

Want completed control for my website from backend.

I haven't done domain name and hosting yet.

Δεξιότητες: Σχεδιασμός Πινακίδας, Blog, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Διαχείριση Ιστοσελίδων

Δείτε περισσότερα: website credit card processing, website credit card integration

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 7 αξιολογήσεις ) Karnal, India

ID Εργασίας: #11809347