Ακυρώθηκε

Website for Freelancer Biology Tutor where students can book and pay for a class with me!!! -- 2

I need you to design and build my personal website. I am Self-employed freelancer into Online tutoring of Biology Subject so want a very simple website. This website will only be used by me individually.

I need a website to potray my Profile and achievements and where students from all over the world can book or request for a class with me.

Payment to me from students should be possible with debit or credit card or PayPal.

I want simple blog along with my website.

Want completed control for my website from backend.

I haven't done domain name and hosting yet.

Δεξιότητες: Σχεδιασμός Πινακίδας, Blog, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Διαχείριση Ιστοσελίδων

Δείτε περισσότερα: dating website credit card required, website credit card processing, website credit card payment options, payment credit card paypal website php, pay paypal credit card paypal wordpress, joomla site pay credit card paypal, small website credit card processing rails, setup credit card paypal website, pay credit card paypal php, lead capture website credit card, integrate payment system website credit card, gambling free website credit card, adult website credit card, website credit card integration, design website credit card facilities

ID Εργασίας: #11809347