Κλειστό

Website Design

69 freelancers are bidding on average ₹24510 for this job

Webwingtechology

Hello Arjun, Good Evening!! - As you mentioned you want to develop the eCommerce website for your online store. "We can deliver this as a quality product, within reasonable price - quickly and efficiently! " Περισσότερα

₹87628 INR σε 35 μέρες
(188 Αξιολογήσεις)
8.9
₹27777 INR σε 10 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
8.4
raju51279

[login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Relevant Skills and Experience Περισσότερα

₹26315 INR σε 12 μέρες
(576 Αξιολογήσεις)
8.2
saiSoftIndia

I have read your requirements and think that I would be a great fit for this project, Ready to start Relevant Skills and Experience Yes, I am working from 10+ years Proposed Milestones ₹13888.5 INR - Payments ₹13888. Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(411 Αξιολογήσεις)
7.6
imwebdesigner

Hi - I’ve read your project brief and can see that you need a e-commerce website design and build. I have 8 years experience in designing and developing e-commerce websites. Relevant Skills and Experience I am highly Περισσότερα

₹15000 INR σε 14 μέρες
(486 Αξιολογήσεις)
7.9
onlineshine

NO UPFRONT PAYMENT REQUIRED..! We shall develop a Professional Online Store website by fulfilling all your requirement with good look & feel. We will make your site as responsive. We are a team of 100 developers Περισσότερα

₹20618 INR σε 7 μέρες
(259 Αξιολογήσεις)
8.4
Dezinestar

Is there any reference that you like? Will integrate the e-commerce functionality, that will facilitate the user to choose products, add them to cart, pay online via payment gateways. Relevant Skills and Experience ht Περισσότερα

₹18888 INR σε 7 μέρες
(440 Αξιολογήσεις)
7.6
biznsoft

WE CAN CREATE A SEPARATE BRANDING FOR YOUR WEBSITE, WHICH CAN MAKE YOUR WEBSITE STAND OUT OF THE CROWD AND WIN PEOPLES HEART,WE CAN MAKE IT RESPONSIVE AND FAST LOADING , WE CAN DO BASIC SEO FOR IT. Relevant Skills and Περισσότερα

₹12500 INR σε 5 μέρες
(243 Αξιολογήσεις)
7.2
espsofttech

I have 20 year of experience in Graphic Design, HTML, PHP, Website Design I had done some projects like this.I aim to form a long-term working relationship. I am here available 24*7 to communicate Relevant Skills and Περισσότερα

₹26315 INR σε 30 μέρες
(131 Αξιολογήσεις)
7.2
viralrparikh9414

I would like to take complete responsibility to BUILD SUPER-AWESOME E-COMMERCE WEBSITE for you. You can check our Portfolio here: [login to view URL] Relevant Skills and Experience #1. http://saskiaconstantinou.c Περισσότερα

₹34000 INR σε 15 μέρες
(213 Αξιολογήσεις)
6.6
webamenity

Hello sir, I will build elegant and professional eCommerce site with easy to use admin panel to manage contents / Products and Sales without any problem. Relevant Skills and Experience [login to view URL] http Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
6.3
argha0007

Hi, I am interested to work on your project I have read your requirement that you need . I want to discuss with you . My skill: I am specialist for Website Design and Graphic design . I have developed Περισσότερα

₹22222 INR σε 12 μέρες
(298 Αξιολογήσεις)
6.6
₹37036 INR σε 10 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.4
₹27777 INR σε 10 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
6.1
WordPress4You

Hi,  I am an Expert with Website Development, Hosting and SEO. Please have a look on my portfolio at below link -  [login to view URL]  Hopefully you will find it good enough to allow this opportunity to serve you.  T Περισσότερα

₹12500 INR σε 7 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
6.2
aryamaity

Hello, We have vast knowledge on wordpress, PHP, MYSQL Database, WordPress, Opencart, Magento, Drupal, Codeignitor, Cake PHP, Laravel, HTML, CSS, JavaScript, Ajax Development etc. Please go through some of our de Περισσότερα

₹33333 INR σε 16 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
6.6
₹27777 INR σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.7
₹12500 INR σε 3 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
6.1
₹26315 INR σε 10 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.5
₹34722 INR σε 10 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.5