Ολοκληρωμένο

Website & IT

Ανατέθηκε στον:

workwithhts

Hello sir i am drupal expert and i can make this changes as per your requirement. Please pm me for more detailed discussion Thanks

$200 USD σε 30 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
6.6

35 freelancers are bidding on average $167 for this job

aarvtech

Hi There, Happy to have your attention, if only for a brief second. I am very much confident to do this job as I have more than 5+ years of strong experience in Drupal. Skills: PHP, HTML, CSS, UI/UX, Mysql, j Περισσότερα

$144 USD σε 3 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
7.7
giritech

Hello, I am applying today for the position of developer on freelancer. I am seeking better opportunities in long term job because I want to build a long term good relationship with my clients. I saw that your j Περισσότερα

$110 USD σε 7 μέρες
(424 Αξιολογήσεις)
7.1
ShiaFirst

I have created database several times on various websites including drupal based websites. Regarding your project I got couple of questions to clear before we proceed further. Kindly message me to have a quick chat.

$180 USD σε 3 μέρες
(137 Αξιολογήσεις)
6.7
laabhaa

Hi Greeting of the day!! Thank's for providing us an opportunity to bid on your project. We have 350+ projects completed by our 22 + employees so we are very excited to participate in this project. We special Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
6.9
seemasit

Hi, Your job posting has caught my attention and I am keenly considering your job post. I have excellent experience in Mentioned skills. *******NO UPFRONT REQUIRED ,PAY ME WHEN YOU SATISFY WITH MY WORK********** Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
6.7
$250 USD σε 5 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
6.4
webcraft1

Hello there, Yes we can add fields for articles in a drupal site to make a specific movie database. We have all skills, We are an expert in Web development using PHP (Cake PHP, Core PHP), WordPress, Magento, Joom Περισσότερα

$277 USD σε 7 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
6.1
kawalecove

Hello, We Believe in Quality and Delivering a Quality Product Thanks for your post on freelancer! Ecove Solutions is a trusted, global provider of digital marketing Services and IT Services; our clients rely us due to Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
6.2
desireds

Hello sir/madam , We have good experience of PHP,JOOMLA,HTML,HTML5,CSS, Ajax,jquesry,JavaScript,Mysql,Graphic Design,Website Design, Android, mobile application,Photoshop, Banner Design ,Flayer mail,Logo Design, joom Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
6.4
seorusus

Hello, I'm Oleg, a professional PHP developer and I'm in top PHP, Drupal and Wordpress tests in Freelancer. Here you can see my CV [url removed, login to view] Drupal is my major and f Περισσότερα

$155 USD σε 5 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
6.2
Websitemaestro

Hi, I have read your specification and can definitely help you with your requirements. Please open a line of communication to discuss the project so i can make it as per your vision and I am ready to start this Περισσότερα

$155 USD σε 7 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
6.1
vranjan

Dear Hiring Manager, My work experience as shown in my profile have helped me develop mastery in Website design & development. Please have a look of my recent work. [url removed, login to view] https://s Περισσότερα

$161 USD σε 3 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
6.5
ieota

Hello, Thanks for sharing your requirement with us!! On-going through your job post I have understood that you are looking a highly experienced developer to develop your website. I am delighted to inform you that w Περισσότερα

$148 USD σε 5 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
6.0
kripanidhi

Codeigniter/Laravel 5 + AngularJs , Expert for 5 years . I work on all big laravel projects with full features and functionalities and requirements as according to your requirements . We build all kinda Online Store Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.4
JoshIdeas

I have extensive Drupal 7 programming knowledge. I have a project that is waiting to be released on [url removed, login to view] ([url removed, login to view]). I've created Drupal 7 connectivity to BookingPal, Quick Περισσότερα

$122 USD σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.6
Tuffgeekers

Dear Hiring Manager , I’m interested in the position of web developer you recently posted. I have been a working as web developer for 5 years, and am very familiar with PHP (CodeIgniter, CakePHP, Yii), MySQL, HTML/ Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.4
BeautiCG

Hi,dear. Thank you for your interest. I have just checked your project report,I am able to perform this task with my developer team.I look forward to your proposal...

$155 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.9
itechindia

Hello sir, We can start right away but need to clear some doubts first. Therefore, I request you to initialize a quick session of chat with me. Some of our Drupal websites: [url removed, login to view] Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.8
DrupalThemer

I can add fields for you now. I'm a Drupal themer/developer, I have over 7 years working on various Drupal (D6-D7-D8) projects from theming (Responsive Design, HTML, CSS, Javascript) to development (PHP, MYSQL, Drupal) Περισσότερα

$105 USD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.7
$155 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.6