Κλειστό

Web development

37 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $221 για αυτή τη δουλειά

dgapscom

Dear Employer!! I’m Bushra, professional SEO friendly website designer and developer. I’ve 6+ years of experience with more than 500 successful projects. I have designed and developed all type of websites. I’d give Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(406 Αξιολογήσεις)
7.9
ukroficer

Hello, we area full stack team of web developers and your proposal seemed to be intersting for us. Is it possible for you to have a chat to discuss the details? We are looking forward to hearing from you Webcapitan t Περισσότερα

$155 USD σε 10 μέρες
(185 Αξιολογήσεις)
8.0
aarvtech

Hi, Thank you for this wonderful opportunity I've checked your requirements and I am much interested to assist you on the development of your website with fulfilling all of the required functioning very accuratel Περισσότερα

$214 USD σε 3 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
7.8
StdioRelations

======EXPERTS HERE ===== Hello Sir , we can create an attractive and innovative designs upto your expectations . We have 5+ years of experience in developing websites with different technologies and assure you that th Περισσότερα

$242 USD σε 5 μέρες
(160 Αξιολογήσεις)
7.4
maxpl

Hi, Im web developer from Poland, I have 5+ years of experience in webdesign/ development, WordPress, OperCart, E-commerce, obile Development, SEO and I have done number of projects. I can handle project indep Περισσότερα

$333 USD σε 5 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
6.9
abstractsoftweb

Hello there, Hope you are doing great..!! Going through your project description we understand that you are looking for an experienced team of professional developers and designers to work on your assignment. We Περισσότερα

$120 USD σε 10 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
7.1
BitLabs

Hello, I have gone through your outsourced requirements "Web development" and have analyzed that I have right skills (Blog Install, Graphic Design, PHP, Website Design) to execute your esteemed project. I will co Περισσότερα

$212 USD σε 3 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
6.8
jayprihar69

Hello there, Having more than 5 years experience in web design and development, I have built many websites in all segments. My core expertise in WordPress, PHP, HTML, CSS, Bigcommerce, Shopify, Laravel, Magent Περισσότερα

$255 USD σε 3 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.7
diastark

Hello Sir/Mam, We have good experience of PHP,JOOMLA,HTML,HTML5,CSS,Ajax,jquesry,JavaScript,Mysql,Graphic Design,Website Design, Android,mobile application,Photoshop, Banner Design ,Flayer mail,Logo Design,wordpress,M Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(227 Αξιολογήσεις)
6.8
$155 USD σε 3 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
6.8
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards RIMSHA

$238 USD σε 14 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
6.5
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

$155 USD σε 7 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
6.2
miracitech37

Hi I have read your job description extremely carefully , so now don’t need to worry we will give PROFESSIONAL work in MINIMUM PRICE and I am absolutely sure that our team can do the job very well but I have couple of Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
6.1
webdeveloperexpe

Hello, Thank you for taking the time to review our Bid. It will really be a great opportunity for us in working with you on this project! Designing [login to view URL] [login to view URL] http: Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
5.5
kripanidhi

We build simple to big Online Stores ,complex Billing Management System , Order management System , Inventory or Stock Management System,ECommerce,Media Sharing ,Video chat ,Social Network,Tour & Tourism , Restaurant Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
5.7
endivesoftware

Hello I have gone through your requirement and I am ready to work on this project. As I have worked on similar requirement Project in Past with 100% client satisfaction. First have a look at our previous work sa Περισσότερα

$1237 USD σε 15 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.4
vipinbairagi

Hi, Please provide me the stuffs to perform so that I can provide you exact estimation. About me: I am Social Engine experienced developer, you can see my recommended Social Engine profile here: [login to view URL] Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.2
ImBillUK

Hello, We are Gifted Solutions, a Digital Creative Agency based in the UK. We have over 15 years experience in skills needed to complete this project. We have looked over your requirements and we are confident Περισσότερα

$206 USD σε 7 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.6
xielessupport

I can make your project a great success. I'm 31 year old graphics and web designer. I'm expert in Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, HTML5, JavaScript, CSS, Bootstrap and JQuery. Please take a look at some of my de Περισσότερα

$222 USD σε 8 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.4
Ranajoyfreelance

Dear Hiring Manager, I have read your JOB post and I got it what you want to [login to view URL] HAVE GOOD EXPERIENCE TO WORKING WITH FOLLOWING SKILLS like php, html, SEO, mysql, MVC,SQL server,JQUERY,API Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.3