Κλειστό

Web development

56 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $508 γι' αυτή τη δουλειά

esolzsales

Hello, Greetings, Top most Freelancer to work with and have great reviews too. I have read the project details. It would be helpful if we can have 1-1 call / chat in Freelancer to have the seamless understa Περισσότερα

$1666 USD σε 30 μέρες
(540 Αξιολογήσεις)
9.9
$263 USD σε 5 μέρες
(248 Αξιολογήσεις)
9.1
Webwingtechology

Hello, So, you want to design & build an Online Store. - Please come online for discussion and share detailed requirement with us. So we get a fair idea about it and provide you top notch solutions. - We have Περισσότερα

$824 USD σε 21 μέρες
(176 Αξιολογήσεις)
8.8
royprosenjit1015

Hello, We can make an online store for you, according to your requirement. We are one of the best woocommerce development team. Will do the site exactly, how you want it to look like. The new template will Περισσότερα

$263 USD σε 7 μέρες
(617 Αξιολογήσεις)
8.1
netdevbiz

We have prior experience in developing an online marketplace where: Site owner from admin panel can add products (after log in to the admin panel), manage several aspects of the site - products, product listing, pro Περισσότερα

$700 USD σε 30 μέρες
(208 Αξιολογήσεις)
8.5
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

$463 USD σε 15 μέρες
(340 Αξιολογήσεις)
8.1
PhpYouth

Dear employer! I am an experienced web developer. I have expertise in developing online shopping carts and I am very much interested in developing this online shopping cart for you. I suggest we develop this shoppin Περισσότερα

$300 USD σε 7 μέρες
(220 Αξιολογήσεις)
7.5
raju51279

Hi, Thanks for allowing us to place proposal in your project. We have gone through your project details. We have developed more than 776 ecommerce sites (kindly check few of our recent ecommerce sites). If you have Περισσότερα

$526 USD σε 21 μέρες
(333 Αξιολογήσεις)
7.9
webhawks

Dear Sir, We can create a website for you with an attractive and innovative design, if you would like to give the opportunity to us. We have 8 years of experience in software industry and have the ability to fulfill a Περισσότερα

$550 USD σε 18 μέρες
(193 Αξιολογήσεις)
8.0
onlineshine

NO UPFRONT PAYMENT REQUIRED! We shall definitely be of help to you in developing a Professional Online Store within your Budget only. And i am very much expertise with HTML, Joomla, Magento, Drupal, Wordpress, Oscom Περισσότερα

$412 USD σε 10 μέρες
(214 Αξιολογήσεις)
8.2
genisofttech1

Greetings! REPLY/PLAN >1) Plan to use PHP +Mysql with CMS wordpress+woocart+paypal >2) Price 250$ in 2 weeks >3) Already worked in similar tasks. one sample *www tradeonimpex com (export company site) Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
7.5
BestSolutionForU

Hello, We are Globo, a reputable website development company based in Vietnam. We saw you want to build an online store, and we would like to express our interest in your project. Below you’ll find links to our port Περισσότερα

$400 USD σε 7 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
6.8
BizHero

***Get it done right the first time with a USA website designer + developer*** Hello. My name is Joe Ingram and I am the director of operations for Bizhero, ([url removed, login to view]) a USA website design, development, and vide Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
7.3
biznsoft

WEB DEVELOPMENT EXPERT HERE Hi went through your description,My team is interested in your project and wish to apply for it. WHAT WE CAN DO: WE CAN CREATE A SEPARATE BRANDING FOR YOUR WEBSITE , WHICH Περισσότερα

$250 USD σε 6 μέρες
(174 Αξιολογήσεις)
6.9
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards PROMITI

$464 USD σε 17 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.4
WordPress4You

Hi, I am an Expert with Website Development, Hosting and SEO. Please have a look on my portfolio at below link - [url removed, login to view] Hopefully you will find it good enough to allow this opportunity to serve yo Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
6.1
amangpt145

Hello,I can complete your project on time and within your budget.I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. I will give you our best work with our Περισσότερα

$444 USD σε 15 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.8
VirasatSolutions

Hi There, I have gone through your requirement as per which you are looking for Highly Skilled PHP Expert to assist you on Developing an E-commerce store with many features like :- stock management, invoice manageme Περισσότερα

$736 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.3
sayootech

Hello, Greeting of the day!! “Please give concern to our portfolios as they fit as per your description.” “Regarding to an online store website ” Our expert areas: Website Design, PHP, wordpress, ecomme Περισσότερα

$333 USD σε 5 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
5.7
desireds

Hello sir/madam , We have good experience of PHP,JOOMLA,HTML,HTML5,CSS, Ajax,jquesry,JavaScript,Mysql,Graphic Design,Website Design, Android, mobile application,Photoshop, Banner Design ,Flayer mail,Logo Design, joom Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.7