Κλειστό

Web development -- 3

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. Need a t shirt sales website build with different categories of shirts to choose from

Ικανότητες: Εγκατάσταση Ιστολογίου, Σχεδιασμός Γραφικών, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: online web development project sales, magento web development private sales, web development sample sales letter, web development compay sales letter, agent web sales instructions, web sales page, iphone development web app upload image, free web template shirt print shop, web sales letter membership sites, web sales scripts, metatrader development web service, web sales letter, commision web sales, development web email based search engine, format web sales letter

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #11807940

35 freelancers are bidding on average $429 for this job

esolzsales

Hello, Greetings, Top most Freelancer to work with and have great reviews too. I have read the project details. It would be helpful if we can have 1-1 call / chat in Freelancer to have the seamless understa Περισσότερα

$1611 USD σε 30 μέρες
(540 Αξιολογήσεις)
9.9
evsoftpk

Hi, As per my knowledge I understand that you are on a lookout for an eCommerce store for the purpose of establishing your presence in the digital market to build a global customer base. This site has been custom Περισσότερα

$263 USD σε 3 μέρες
(248 Αξιολογήσεις)
9.1
Webwingtechology

Hello, Hope you are doing well, We read the description and need to tell you that we can work on your project ASAP =>We are aware of the requirements you want in the onlin Περισσότερα

$1546 USD σε 30 μέρες
(176 Αξιολογήσεις)
8.8
mindblowcreative

Hello, We do like your project and we can definitely create a Website, tailored for your business needs. Our core of expertise is in WP programming, webdesigns and marketing as you can see from our portfolio. Aside Περισσότερα

$1111 USD σε 25 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
8.2
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

$216 USD σε 10 μέρες
(340 Αξιολογήσεις)
8.1
onlineshine

NO UPFRONT PAYMENT REQUIRED! We have already developed many Online Tshirt Stores. So, you can definitely count on us. We shall definitely be of help to you in developing a Professional Online T-Shirt Store within Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(214 Αξιολογήσεις)
8.2
vietwebdev

Hi I have more than 5 year in Design and Develop responsive website, Jquery, HTML, CSS so I believe I will make you happy in both the quality work and the service I provide you. Please check out some recent re Περισσότερα

$388 USD σε 10 μέρες
(195 Αξιολογήσεις)
7.5
raju51279

Hi, Thanks for allowing us to place proposal in your project. We have gone through your project details. We have developed more than 776 ecommerce sites (kindly check few of our recent ecommerce sites). If you have Περισσότερα

$736 USD σε 21 μέρες
(333 Αξιολογήσεις)
7.9
webhawks

Dear Sir, We can create a t-shirt selling website for you with an attractive and innovative design, if you would like to give the opportunity to us. We have 8 years of experience in software industry and have the abil Περισσότερα

$550 USD σε 18 μέρες
(193 Αξιολογήσεις)
8.0
zappiers

*100% Satisfaction Assured in this 311th project *** ============================ Hello , I am Zappy - Senior Developer from India having more than 7 years of experience in web development. Please see some of m Περισσότερα

$199 USD σε 2 μέρες
(283 Αξιολογήσεις)
7.5
webidiom

My Portfolio: [login to view URL] I am an experienced senior web developer & graphic designer. I am quite handy on both front/backend. Please contact me to discuss more. I have more than 8 years of experience i Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(194 Αξιολογήσεις)
7.5
alifinteractive

Dear client, Thank you for allowing me to post bid on your project. We have an expert team of professional blog, web application, responsive and mobile website developers in [login to view URL] have many satisfied clients Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
7.4
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards PROMITI

$250 USD σε 10 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.4
BitLabs

Hello, I have gone through your outsourced requirements "Web development -- 3" and have analyzed that I have right skills (Blog Install, Graphic Design, PHP, Website Design) to execute your esteemed project. I wi Περισσότερα

$405 USD σε 365 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
6.2
rajsetia

Hello Dear I have gone through the job description and I am glad to inform you that I can do this job as I have more than 8 years of experience in designing and developing WordPress Websites. Please have a look at re Περισσότερα

$147 USD σε 3 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.9
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

$155 USD σε 7 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
5.9
anoy191

Dear Sir We specialize in creating VISUALLY STUNNING websites that effectively communicates your message to your TARGET AUDIENCE and maximizes CONVERSION RATE. If that is what you are looking for then we are the rig Περισσότερα

$194 USD σε 10 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.8
softandrew

Hi , I have read your project very carefully i can do this project with 100% quality work and satisfaction . so please . discuss this project with us

$250 USD σε 10 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
5.8
acuitysoftware

Cheers! We would like to thank you for the opportunity submits the proposal. We have over 10 years of experience in graphics design, HTML5, CSS3, PHP, Wordpress, CodeIgniter, Open Cart, Yii, Ionic App, Android and i Περισσότερα

$608 USD σε 15 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.2
xielessupport

I can make your project a great success. I'm 31 year old graphics and web designer. I'm expert in Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, HTML5, JavaScript, CSS, Bootstrap and JQuery. Please take a look at some of my de Περισσότερα

$222 USD σε 8 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.3