Κλειστό

Web development

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. Hi,

My names Ben Duckworth and I would like to set up a online jewellery business

Thanks!

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: wide range solutions software development web, set online payement paypal, paid set online webcam, set online bookstore, set online shirt shop, set online radio station using sam broadcaster, iphone development web app upload image, set online auction, set online bookstore website, set online shop, metatrader development web service, development web email based search engine

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #11798808

36 freelancers are bidding on average $247 for this job

Eidentity

Hey there, understood your requirement, I do have some basic questions such as how many different types of product will be there & what all info will be submitted for each product. Few more questions might arise as we Περισσότερα

$1284 USD σε 19 μέρες
(224 Αξιολογήσεις)
7.9
retheeshwork

Hi, I am Retheesh and i have more than 7 yrs of exp and can very well do your project as per the project description given. Portfolio: [login to view URL] Completed projects: http://ww Περισσότερα

$150 USD σε 6 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
6.7
jayprihar69

Hi Ben, Please check ([login to view URL] )I think you are looking for it. I am a senior full stack developer with 6 years of experience in web design and development. My core expertise in PHP, WordPress, HT Περισσότερα

$388 USD σε 1 μέρα
(50 Αξιολογήσεις)
6.5
logintobusiness

Dear Sir/Mam, Please have a look on my Freelancer profile here https://www.freelancer.com/u/logintobusiness.html which will give you an idea about my work experience and professionalism. I have more than 4 years of exp Περισσότερα

$500 USD σε 12 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
6.6
softwaresol4u

Hi Ben. I can setup online store for your jewelry business. be sure you will get the quality work and reliable support. I want to know if you want to use any specific CMS (wordpress etc) for your site or I can selec Περισσότερα

$944 USD σε 25 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
6.4
rajsetia

Hello, I have gone through the job description and I am glad to inform you that I can do this job as I have more than 4 years of experience in designing and developing WordPress Websites. Please have a look at Περισσότερα

$24 USD σε 2 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
6.0
dghq123

Hi there.. I have read your project details completely and willing to do it for you... Check my recent reviews for our quality work on on time delivery :) We have experts resources of Full Stack WEB developers (Custo Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(52 Αξιολογήσεις)
6.3
kanwarcheema

SAMPLE LINKS OF PAST WORK INCLUDED...HIGH QUALITY WORK ASSURED & ONTIME DELIVERY Proposal: Web Designing Hello Sir, Greetings from India. My name is Kanwar Cheema, and I'm PHP/Wordpress/Graphic developer with 5 Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.1
einnovention

Hi! While reading your project description, It’s proud to say that I can demonstrate my professionalism on the highest level. I am ready to assist you day and night, 24/7. Your queries/questions will be answered promp Περισσότερα

$94 USD σε 1 μέρα
(79 Αξιολογήσεις)
5.8
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
5.9
KennyMcCorrnic

Hi. I can create a website for you based on existing theme. It will be modern, responsive and nice look website. Please look at my profile page, to be sure in professional skills and see my previous projects with fe Περισσότερα

$150 USD σε 10 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.2
xielessupport

I can make your project a great success. I'm 31 year old graphics and web designer. I'm expert in Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, HTML5, JavaScript, CSS, Bootstrap and JQuery. Please take a look at some of my de Περισσότερα

$222 USD σε 8 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.3
krishan725

We have unique processes that allow us to offer superior value in terms of creativity, quality, speed, and price. We are a Team with 15+ highly skilled Designer and Developer with over 4+ years of experience on : PH Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(77 Αξιολογήσεις)
5.2
mellymellinda

Hi! I have carefully read your briefs! I can help you with great pleasure! I look forward for more details! Have a great day!

$15 USD σε 5 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.9
ahmedaly1789

Hello, I am ready to Create Website for you. I will create it with Modern and Attractive Design for your Website and will make it MOBILE RESPONSIVE too. Your website will be professional. I will give you unlimited Περισσότερα

$25 USD σε 4 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.8
aleem18

[login to view URL] (Valley of Solution): Who We Are: We're developers and management team to facilitate you after working on many projects we are now focusing only to develop website of various kinds of different countri Περισσότερα

$21 USD σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.1
webstudiolvmm

HI, I’m web designer more then 8 years in Wordpress, Shopify, Wix and I can help u in this way. I would like to create your website, full SEO, responsive, high design, 3D parallax, with all features for an ecomme Περισσότερα

$177 USD σε 4 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.3
Humfi

Hello, I am available for your job. I will make it as you want. Will provide you a good quality work with fast turnaround. Please hire me for your project. I am waiting for your kind reply for more discussion. Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.5
$25 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.6
gaurav

Hi, I’m a passionate and 5 years experienced web developer with a good knowledge and experience with developing dynamically responsive WordPress based websites. I’m skilled at providing a clean and commented back Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.3