Κλειστό

Web development

28 freelancers are bidding on average €526 for this job

webbookstudio

Hello, my name is Olya. I got acquainted with Your description of the task, ready to create Your website as soon as You need. However, I shall discuss about the requirements and functionalities in details to have a b Περισσότερα

€600 EUR σε 20 μέρες
(151 Αξιολογήσεις)
8.2
extreamcode

Hi, I can assist you with this project. Here is a sampling of the few of my work contained at my portfolio: [login to view URL] Please reply back so we can discuss. Regards, DT

€555 EUR σε 10 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
7.6
aarvtech

Hello there, Greetings!! I have read your job details of "". I am much comfortable to assist you with this job as i have expertise and experience in relative field. I am expert in PHP , Mysql , HTML , CS Περισσότερα

€515 EUR σε 10 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
7.7
malviyamanish

My Aim is to establish myself as one of the most Efficient/Reliable provider.I assure top Quality Work and on-time delivery and loyality. I am an excellent Wordpress, Prestashop and PHP programmer. I have great gri Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(230 Αξιολογήσεις)
7.6
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

€1000 EUR σε 10 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
7.2
Malitechnolab

Hello, Thanks for taking time to read my bid. I’ve reviewed your project requirement brief to build an online Ecommerce Prestashop store and feel confident to deliver you quality work as I have ample of experience i Περισσότερα

€350 EUR σε 10 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
7.1
getwebsolutionsl

Hello, We have gone through your requirement and are confident that we can successfully execute the project within the timeline. We are an established Web Design, Web Development & Mobile Apps Development Company ha Περισσότερα

€833 EUR σε 21 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
7.0
AleenaIlyas

Hello I have read what you exactly need. I would like to ask you a few questions. Please feel free to contact me anytime so we can have a detailed discussion and finalize our budget and timeline. I will deliver in best Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
7.0
TechTimes

Hello, Yes we can help you on this project. We have very good experience in website designing and development using WordPress, PHP, CodeIgniter, cakePHP, MySQL, Ajax, HTML5,CSS3,bootstrap, jQuery, JavaScript etc.. Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.0
softwaresol4u

Hi. I can design front end of your prestashop website. Be sure you will get the quality work. I want to discuss complete details regarding your work so we could move forward accordingly. I am willing to know how Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.6
einnovention

Hi! While reading your project description, It’s proud to say that I can demonstrate my professionalism on the highest level. I am ready to assist you day and night, 24/7. Your queries/questions will be answered promp Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
6.3
ergauravsethi376

Hello , We go through your Proposal as you mentioned you want us customize your current website which is prestashop but you didn't mentioned the site name and tasks to done. As per your requirement , i would like to Περισσότερα

€444 EUR σε 10 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
6.3
RubyOnRail

Hi,I have gone through your project description. I could be confident if we can proceed towards more discussion. I am an individual developer and you will be working directly with me if we proceed work on this project Περισσότερα

€833 EUR σε 15 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.7
artraptors

Hi, please let me know your requirements so we can discuss details.

€700 EUR σε 7 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.8
FreelancerNasim

Hi Dear :) Can i help you for this project? I have 5 years of experience in Web Design & Development as well as Graphics Design. Although you don't award me the project, Can we please discuss a little bit? I am very h Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.6
prestashop1

Hello, I am Ecommerce specialist having expert knowledge in developing websites with the CMS named Prestashop. I have vast experience in Ecommerce Sites and know all ifs and buts of Online Ecommerce Solutions. I work Περισσότερα

€555 EUR σε 15 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.0
€250 EUR σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.9
parsysmedia

Hello, We have 5+ years experience in PHP/CI/Magento/Wordpress Development/designing & provide you the most comprehensive services suitable to your requirements. We have magento certified resources who are working d Περισσότερα

€427 EUR σε 7 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.9
maisotech

Hello sir, I understand that you are looking for a Website. I'll be happy to work on this project. I have few questions, please come on chat for further discussion. I worked for 7 years with a big IT company and no Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
4.3
dilshadbukhari

I have experience in PHP programming and well versed in open-sources / Framework like codenigter, opencart, Wordpress and other Web solutions . My strengths are web development, php, ajax, css, html , Web Service etc Περισσότερα

€300 EUR σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.7