Κλειστό

Web development

18 freelancers are bidding on average ₹20267 for this job

raulp

I am Professional Graphic and Web Designer and have over 10 years of experience in web design. You have any sample about the design style you need? It can see some of my last works and projects in http://htmlargent Περισσότερα

₹13888 INR σε 10 μέρες
(324 Αξιολογήσεις)
7.7
Alena11Skrypka

Hello! I'm Alena, web designer, and I represent our team of professionals. We do all work concerning websites creating and have great experience (more than 6 years) in this field, so we can make modern responsive site Περισσότερα

₹20000 INR σε 14 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
6.6
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
6.2
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards RIMSHA

₹27777 INR σε 22 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
6.5
miracitech37

Hi I have read your job description extremely carefully , so now don’t need to worry we will give PROFESSIONAL work in MINIMUM PRICE and I am absolutely sure that our team can do the job very well but I have couple of Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
6.1
SyncupCorp

Hi, I am Sudip and I am a work enthusiast to make every project successful and fresh for you everyday. By reading the job description, I believe I can deliver you exactly what you are asking for. I can create a Περισσότερα

₹16205 INR σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.4
PARITech

Hi There, Ready to start right now. Thank You

₹12500 INR σε 5 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.3
mahmudzafar

I m an experienced wordpress developer , I will make you a site just like you require , excellent visuals and all the required functionality . I assure you the professional and quality site . my most recent project is Περισσότερα

₹15555 INR σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
3.0
Fovadkhn

Hello shubhangi I can do this job for you without any issues.I'm available to start working right now and I'm sure your website will be finished within a few days. You can PM me so we can have a quick chat and discus Περισσότερα

₹13333 INR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.6
anilravrani

We are happy to work with you..!!! We are company in Gujarat , INDIA and our motto is not only work but work better with making good relations Have a nice day...!!!!!!!!!

₹22222 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dylanlooks

I have a very good and clean website development skills i am optimistic i can give you a very professional and interesting website. drop us message here is some of my work. 1. [login to view URL] 2. [login to view URL] Περισσότερα

₹15000 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jelmerj

see: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] All websites I make are mobile-friendly and SEO Optimized.

₹13888 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹25000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
amit4u25

I have 5 years of experience in web development. I can complete your project in that given dead line.

₹25555 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
admin020

We have 12 Years Experienced in PHP, HTML, CSS, MySQL, Wordpress, Apache, Server .Net ( C# and Vb.Net ) Android & IOS etc am really good at fixing errors and bugs. I always think outside the box to provide the best Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
dpnashsh

Hello sir, I and my team worked on website backend and frontend and successfully launched and hosted successfully.

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
JisTechnologies

Hello, I have read your project and understood your requirement. We have worked on similar type of projects which you are looking for and have positive feedback. Please check the following links. http://fazato.c Περισσότερα

₹12777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vijaykumar029

Php html css bootstrap js

₹20000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0