Κλειστό

Web development

20 freelancers are bidding on average ₹21018 for this job

raulp

I am Professional Graphic and Web Designer and have over 10 years of experience in web design. You have any sample about the design style you need? It can see some of my last works and projects in http://htmlargent Περισσότερα

₹13888 INR σε 10 μέρες
(313 Αξιολογήσεις)
7.6
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards RIMSHA

₹27777 INR σε 22 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.4
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
5.9
miracitech37

Hi I have read your job description extremely carefully , so now don’t need to worry we will give PROFESSIONAL work in MINIMUM PRICE and I am absolutely sure that our team can do the job very well but I have couple of Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.2
Alena11Skrypka

Hello! I'm Alena, web designer, and I represent our team of professionals. We do all work concerning websites creating and have great experience (more than 6 years) in this field, so we can make modern responsive site Περισσότερα

₹20000 INR σε 14 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.8
alliedsoftwares

Dear Sir, Your company recently advertised for website developer . After reading the job description I am confident that I would be a perfect fit for this position as my experience and abilities precisely match your r Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.7
SyncupCorp

Hi, I am Sudip and I am a work enthusiast to make every project successful and fresh for you everyday. By reading the job description, I believe I can deliver you exactly what you are asking for. I can create a Περισσότερα

₹16205 INR σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.9
PARITech

Hi There, Ready to start right now. Thank You

₹12500 INR σε 5 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.3
Fovadkhn

Hello shubhangi I can do this job for you without any issues.I'm available to start working right now and I'm sure your website will be finished within a few days. You can PM me so we can have a quick chat and discus Περισσότερα

₹13333 INR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.6
bilalhussain25

Hi, I'm Bilal Hussain a professional web designer/developer from Pakistan. I have read your job description. I am a professional WordPress developer and designer, with skills to create a design from scratch or fr Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
jelmerj

see: [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] All websites I make are mobile-friendly and SEO Optimized.

₹13888 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
seastech

Hey Shubhangi, trust you are doing fantastic..!! This is Chirag from Webcreta Technology, having more than 8 years of prior experience in Magento, Wordpress, PHP, Cake PHP, Yii, Bootstrap, HTML5, AJAX, jQuery, C Περισσότερα

₹27777 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anilravrani

We are happy to work with you..!!! We are company in Gujarat , INDIA and our motto is not only work but work better with making good relations Have a nice day...!!!!!!!!!

₹22222 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
amit4u25

I have 5 years of experience in web development. I can complete your project in that given dead line.

₹25555 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹25000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shabrana

A proposal has not yet been provided

₹14444 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dylanlooks

I have a very good and clean website development skills i am optimistic i can give you a very professional and interesting website. drop us message here is some of my work. 1. [url removed, login to view] 2. [url removed, login to view] Περισσότερα

₹15000 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
admin020

We have 12 Years Experienced in PHP, HTML, CSS, MySQL, Wordpress, Apache, Server .Net ( C# and Vb.Net ) Android & IOS etc am really good at fixing errors and bugs. I always think outside the box to provide the best Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
karthickBWS

We have a 1000+ employee in our company. So we can do any kind of project based on all languages and all stream...... We have 3 years+ experience employees for all stream especially C Programming, Javascript,html,php, Περισσότερα

₹33333 INR σε 12 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mahmudzafar

I m an experienced wordpress developer , I will make you a site just like you require , excellent visuals and all the required functionality . I assure you the professional and quality site . my most recent project is Περισσότερα

₹15555 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0